Pražské břehy čeká proměna

Rada hlavního města Prahy dnes schválila dokument, jehož prostřednictvím město deklaruje svůj cíl vytvořit z pražských břehů celoměstsky významný veřejný prostor, který bude sloužit obyvatelům zejména jako pobytové a relaxační místo. Skončí tak stav, kdy jdou dílčí investice města, ale i jednotlivých soukromníků často proti sobě. Koncepci pražských břehů zpracoval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha).

Vltavské břehy a jejich nejbližší okolí jsou jednou z nejcennějších oblastí ve městě. Přestože většinu těchto prostranství Praha vlastní, neměla doposud strategii, jak je využívat, upravovat a rozvíjet. Důsledkem bylo, že na jedné straně ležela řada míst ladem, na straně druhé bylo mnoho cenných míst různými způsoby privatizováno či neadekvátně využíváno.

„Město si konečně uvědomilo hodnotu prostoru řeky a také svoji zodpovědnost, jako majitele a správce, za jeho využití, uchování a rozvíjení,“ uvedla architekta Pavla Melková, vedoucí Kanceláře veřejného prostoru IPR Praha, kde tento strategický a iniciační dokument na žádost města vznikl. Zásadní impuls pro zpracování tohoto materiálu dala městu před časem Metropolitní ozvučná deska, odborný poradní orgán magistrátu v otázkách rozvoje Prahy.

Koncepce otevírá diskuzi o hodnotě Vltavy pro Prahu. Zároveň ale zaostřuje na jednotlivé části řeky a definuje ideální cílový stav včetně nástrojů, kterými k němu lze postupně dospět.

Koncepce nabízí městským částem, podnikatelům i neziskovým organizacím náměty, které je třeba rozpracovat do konkrétních architektonických návrhů. „Koncepce je výzvou ke spolupráci různých aktérů, kterou bude město moderovat,“ shrnul primátor Hudeček.


01 – VIZE O KVALITNÍM ROZVOJI
– Koncepce pražských břehů je vize hl. m. Prahy o kvalitním rozvoji prostoru řeky zejména jako celoměstsky významného veřejného prostoru. Město by mělo pro naplnění této vize využít různé druhy nástrojů: správu a organizaci prostoru, komunikace a zvyšování povědomí, investice, spolupráci se soukromými subjekty, atd.)
– „Městský správce nábřeží“ by měl komunikovat s veřejností, koordinovat provozovatele služeb, zabezpečit údržbu a správu nábřeží na nábřežích v centru města.
02 – KRAJINA VE MĚSTĚ
Řeka jedinečným způsobem vtahuje volnou krajinu do města. Parky na ostrovech si stále zachovávají svůj přirozený charakter, i když jsou mnohdy intenzivně využívány. Cílem je udržet i nadále v rovnováze oba požadavky.
„Chceme, aby obyvatelé Prahy i turisti měli možnost kvalitně trávit volný čas po celé délce řeky. Zároveň je důležité, aby břehy nabízely různorodé možnosti využití od klidových a rekreačních zón až po živé oblasti s bohatým kulturním programem,“ říká primátor Tomáš Hudeček. Koncepce mimo jiné navrhuje zřízení Městského správce nábřeží, který by koordinoval dodržování a realizaci Koncepce pražských břehů.

Aktuálním trendem vyspělých měst je vytvářet prostředí, které jejich obyvatelům poskytuje maximum příležitostí k pobytu a relaxaci. Z tohoto pohledu patří říční břehy mezi nejatraktivnější prostory ve městě. V řadě evropských měst dochází zejména v poslední době k rozsáhlým revitalizacím a úpravám břehů řeky na pobytový veřejný prostor, které obyvatelé těchto měst hodnotí velmi pozitivně.

Kancelář veřejného prostoru IPR Praha zpracovává, vedle Koncepce pražských břehů, také například Manuál tvorby veřejných prostranství, který nabídne soubor pravidel a principů tvorby kvalitního městského prostředí.

Vznik Kanceláře (listopad 2012) je součástí nové vize rozvoje Prahy s důrazem na aktivní, realistické a koncepční plánování města a komunikaci s veřejností. Příkladem může být právě tento dokument, na jehož vzniku spolupracovali v rámci pracovních skupin klíčoví aktéři života kolem řeky – od orgánů státní správy po soukromé podnikatele a zástupce občanských sdružení.
tisková zpráva03 – PŘÍMĚSTSKÝ PARK
Krajina může mít velký význam pro město, musí být ale dobře spravována, musí být stanovena její budoucí podoba a způsob využívání a zajištěna koordinace dílčích záměrů. Kolem mnohých evropských měst vznikají tak zvané příměstské parky, které mají správu volné krajiny na starosti. Trojská kotlina i údolí Berounky u Zbraslavi jsou vhodnými místy pro zřízení parku.


 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*