Průmyslové dědictví ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry

Sbroník z konference Industriální stopy 2009

Průmyslové dědictví ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry / Industrial Heritage in the Void between Professionals and Amateurs. (Mezinárodní konference Industriální stopy 2009 / The International Conference Vestiges of Industry 2009). Česky a anglicky, 220 stran, 115 černobílých fotografií, formát B5, barevná obálka. Vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví, Fakulta architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT a ČSSI a British Council, 2010, doporučená prodejní cena 350,-Kč.
ISBN 978-80-01-04521-3

Průmyslové dědictví Evropy je cenný statek. Budoucnost mu zajistí různost mnoha vzájemně propojených iniciativ: vládní i nevládní, právě tak jako obecní instituce, dobrovolná památková sdružení, developeři, architekti, inženýři i archeologové. Jenže bez širokého porozumění a podpory veřejnosti ten vzácný odkaz zajde na úbytě…“ Sir Neil Cossons
Současná doba je do jisté míry přelomová – mění se vnímání hodnot industriálních objektů a mění se i názory odborné i širší veřejnosti na jejich ochranu. Co jsme si už zbořili a co nám ještě zbourají? Záchranu nabízí nové využití – k čemu ale? Jiná výrobní náplň, nová muzea, byty, kanceláře? A kde na to všechno najít peníze? Jednotliví autoři publikace kladou i další otázky, snaží se hledat odpovědi a východiska.

OBSAH / CONTENTS
Úvod / Introduction
BENJAMIN FRAGNER
Průmyslové dědictví v meziprostoru
Industrial Heritage in the Space between

01
JAN HOZÁK
Veřejnost a technické a průmyslové památky – zkušenost z Národního technického muzea
The Public and Technical and Industrial Monuments – The Experience of the National Technical Museum
IVAN RYNDA
Veřejný prostor – veřejný zájem – veřejný statek
Public Space, Public Interest, and Public Goods
PETR KLÁPŠTĚ – EVA KLÁPŠŤOVÁ
Participativní plánování a navrhování
Participative Planning and Design
MONIKA KLIMENTOVÁ
Průmyslové dědictví v projektu Kreativní města
Industrial Heritage in the ‘Creative City’ Project
PETR VORLÍK
Ve vzduchoprázdnu mezi praktikujícími architekty a studenty?
The Void between Practising Architects and Students?

02
JIŘÍ SUCHOMEL
Vyděrači a rukojmí?
Blackmailers and Hostages?
KATEŘINA BEČKOVÁ
Stoletá zkušenost, ale na industriál nestačí / Klub Za starou Prahu
A Century of Experience—But That’s Not Enough for Industrial Heritage / The Club for Old Prague
LUKÁŠ BERAN
Nové památky
New Monuments
PETRA MAŠITOVÁ – PAVLA TRANTINOVÁ
Ochrana památek z pohledu úředníka
Heritage Conservation in the Eyes of a Public Official
Výběr památek průmyslového dědictví, zapsaných v době od září 2007 do dubna 2010
A Selection of Industrial Heritage Monuments Listed between September 2007 and April 2010

03
STEVE MILLER
Nezávislost & partnerství / Ironbridge Gorge Museum Trust
Independence & Partnership / Ironbridge Gorge Museum Trust
BILL FERRIS
Záchrana novým využitím / Chatham Historic Dockyard Trust
Preservation and Re-use / Chatham Historic Dockyard Trust
NORBERT TEMPEL
Nezaměstnaní a dobrovolníci – příklady z Vestfálského muzea průmyslu
Unemployed people and volunteers – Examples from the Westphalian Museum of Industry
DIARMAID LAWLOR
Nový pohled na minulost
(Re) Viewing the Past
ALENA KUBOVÁ
Kdo se zajímal a zajímá o přeměnu? Průmyslové město Saint-Étienne
Who Was and Is Interested in Conversions? The Industrial City of Saint-Étienne
MARTIN STOCKLEY
Važme si svého dědictví
Learning to Love Our Legacy

04
SEBASTIAN HETTCHEN – LARS SCHARNHOLZ
Školní projekty ve starých továrnách 2006–2009
School Projects in Old Factories 2006–2009
PIOTR GERBER
Co předcházelo? Muzeum slezského průmyslu a železnic Jaworzyna Å?lÄ?ska
What predated? The Museum of Silesian Industry and Railways in Jaworzyna Å?lÄ?ska
STANISŁAW KACZMARCZYK – ZYGMUNT RAWICKI
Spor mezi profesionály – památková ochrana a konverze areálu Norblin
The Debate between Professionals – Heritage Conservation and the Conversion of Norblin
CZABA HOLLÓ
Amatéři zastupují profesionály. Ochrana průmyslového dědictví v Maďarsku na příkladu Miskolce
Amateurs Representing Professionals. Industrial Heritage Conservation in Hungary – the Case of Miskolc

05
Industriální propojení – adresář
Industrial Heritage Links
DAGMAR ŠUBRTOVÁ
Poměr mezi hmotou a duchem / Galerie Dolu Mayrau
Matter and Spirit / The Mayrau Mine Gallery
MILAN STAREC
Pivovarské muzeum v Kostelci nad Černými lesy
The Brewery Museum in Kostelec nad Černými lesy
MARTIN VONKA
Fabriky.cz – Sdružení přátel industriálních staveb
Fabriky.cz – An Association of Friends of Industrial Buildings
MILOŠ MATĚJ
Památkáři a neziskové organizace / příklad z Ostravy
Conservationists and NGOs / The Case of Ostrava
VÁCLAV KRULIŠ
Občanské sdružení KLADNO-KONĚV
The Civic Association KLADNO-KONĚV
SLÁVKA VIEWEGHOVÁ
Pokus o záchranu industriální památky závětí
An Attempt to Protect the Industrial Heritage through the Will
VÁCLAV JANDÁČEK
Rekonstrukce vodních elektráren na přelomu 20. a 21. století
The Reconstruction of Hydro Plants at the Turn of the 21st Century
MARTIN HOLOTA – MICHAL BEDNÁŘ
Restaurátorská dílna na stroje a přístroje
The Restoration Workshop for Machines and Tools
ZDENĚK DRAŽIL
Pražská potrubní pošta
The Prague Pneumatic Post
DAGMAR KNOTKOVÁ – KATEŘINA KREISLOVÁ – HANA GEIPLOVÁ
Mezioborové problémy protikorozní ochrany
The Interdisciplinary Problems of Anti-Corrosion Protection
PAVEL HAMZA
Nadace LANDEK a její možnosti
The LANDEK Foundation and Its Potential
JAN ŠATAVA
Jindřichohradecké úzkokolejky
The Jindřichův Hradec Narrow-Gauge Railway
BLAŽENA GEHINOVÁ – DAGMAR ŠKODOVÁ-PARMOVÁ
Jihočeská trasa a cestovní ruch
The South Bohemian Route and Tourism
DANIELA JAVORČEKOVÁ
Boj o záchranu buštěhradského pivovaru
The Battle to Save the Buštěhrad Brewery
MARTIN J. KADRMAN
Iniciativa pro železniční stanici Ústí nad Orlicí
The Initiative behind the Ústí nad Orlicí Railway Station

Industriální stopy – deset let
Vestiges of Industry— Ten Years

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*