Pro/Měna Karlín

KDY: 
Výstava:
4/3/2020 – 18/4/2020
Vernisáž: 3/3/2020, 19:00 hod
KDE: Galerie VI PER Vítkova 2, Praha 8

Galerie VI PER Vás srdečně zve zahájení výstavy Pro/Měna Karlín, kterou připravily Eliška Málková a Lynda Zein.

Výstava Pro/Měna Karlín mapuje změnu Karlína od povodně v roce 2002 do současnosti z různých úhlů pohledů – ekonomických, architektonických či sociodemografických. Porovnání cenové a vlastnické mapy a mapy destrukcí/konstrukcí s důrazem na výstavbu nových developerských projektů má po 18 letech umožnit reflexi fyzické, funkční, ale i imateriální metamorfózy čtvrti.

Výzkum se snaží odpovědět na otázku, do jaké míry a v jakém rozsahu povodeň umožnila razantní budovatelský a demografický zlom v Karlíně. Cílem projektu je na konkrétním příkladu demonstrovat současné městské problémy, jako jsou krize bydlení a gentrifikace v postsocialistickém městě, a tím vytvořit podklad pro širší diskusi o dopadu globalizace, urbanistické deregulace a akcelerace na prostor.

Výstava, která je rozdělena na dvě části – Práh povodně a Břehy povodně –, propojuje různé fragmenty příběhů a dat. Minulost v tomto ohledu není nahlížena jako nostalgie, ale jako pramen k pochopení naší postsocialistické přítomnosti. Urbanistický fenomén, který můžeme sledovat na příkladu čtvrti Karlín, reflektuje vratký stav mnoha pražských čtvrtí, v nichž se zájmy o město s variabilní intenzitou přelévají mezi různými aktéry. Třicet let od revoluce tak možná nastal ideální čas na balancování výhod a ztrát v otázce transformace – a to nejen měst – a na debatu o budoucím směřování a smyslu pokroku.

Pro více informací navštivte: vipergallery.org

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*