Projekt Kulturního domu

Novostavba kulturního domu v Ratíškovicích je v těsné blízkosti obecní hospody. Budou v něm dva víceúčelové sály a kuželna. Prvotní návrh vznikl již před devíti lety, v roce 2014 byly práce obnoveny a v lednu 2015 dokončena realizační dokumentace.

Společensko-sportovní prostor pro setkávání občanů by měl navázat na tradici kulturního domu, který byl po mnoho let v obci provozován, ale po roce 1990 se vrátil původním majitelům v rámci restitucí. Od té doby obec nemá prostor, ve kterém by se mohly konat kulturní akce. Proto se přistoupilo k projektu novostavby v areálu Baníku Ratíškovice, kde se nachází restaurace Sport, na který navazuje kotelna a kuželna se zázemím. Ve dvoře je terasa zvaná Vlachova, jež navazuje na venkovní prostranství s letním parketem a pódiem. V rámci navrhované stavby dojde k tomu, že se stávající objekt kuželny zbourá a místo něj bude postaven nový objekt, funkčně propojený s restaurací.

Stavba je navržena jako dvoupodlažní s několika výškovými úrovněmi – jednu výškovou úroveň tvoří část vstupního foyer a kuželna se zázemím, další druhá část foyer, která navazuje na podlahu restaurace Sport. Třetí výškovou úrovní je velký sál – ten navazuje na venkovní kryté posezení. Druhé nadzemní podlaží je přístupné dvěma schodišti ve velkém sále i stávajícím schodištěm v restauraci. Nad velkým sálem se nachází ochoz s posezením pro návštěvníky. Do ulice je situován tzv. malý sál se zázemím. Nad kuželnou jsou ve 2. NP šatny a strojovna vzduchotechniky s kotelnou. Ke kuželně patří klub s výhledem na hrací dráhy. Na zadní únikovou chodbu se schodištěm navazují šatny účinkujících, které mohou v případě potřeby využít i volejbalisté, kteří v areálu trénují.

Konstrukční systém je smíšený – dřevostavba, železobetonové konstrukce a pórobetonové zdivo. První dva systémy budou pohledově přiznané, doplněné akustickými podhledy a obklady. Obvodové stěny 1. NP jsou kombinací sendvičového skládaného pláště s venkovním plechovým obkladem (velký sál) a železobetonových stěn se zateplením minerální vatou. Obvodové stěny 2. NP jsou řešeny stejně, pouze malý sál, který vyčnívá nad zbývající prostor, bude mít stěny z pórobetonového zdiva s vyztužením železobetonovými pilíři. Střešní plášť je navržen jako sendvičová konstrukce s krytinou z povlakové hydroizolace. Střechu nad malým sálem tvoří netradiční krov s dřevěnými a ocelovými prvky. Střešní plášť je sendvičový nadkrokevní provětrávaný s krytinou z plechu.

Objekt je v části společenského sálu a kuželny koncipován jako halová stavba o rozměrech 23,5 x 35,5 m. Nosná konstrukce této části je navržena v kombinaci železobetonových stěn a dřevěných rámů ve tvaru písmene M, které vytvářejí specifický tvar střechy s oboustranně zapuštěnými vikýři. Prvky protínajících rámů jsou vzájemně posunuty 80 mm od společné osy. Nosná konstrukce patra v prostoru galerie společenského sálu a zavěšeného balkonu se šatnami je navržena z dřevěných stropnic s dřevěným masivním záklopem v kombinaci s ocelovými táhly.
Ke společenskému sálu přiléhá krytá terasa, kde je dřevěná konstrukce zastřešení zavěšená do hlavní nosné dřevěné konstrukce. V prostoru malého sálu je atypicky konstrukčně řešené zastřešení nad půdorysem 18,05 x 9,1 m. Základem konstrukčního systému je princip modifikované „rybářské stoličky“, kde jsou šikmé dřevěné vzpěry střídavě rozmístěny v rozteči 1800 mm a sepnuty táhly. V patě jsou opřeny přes obkladovou fošnu do podélných obvodových železobetonových věnců, které jsou opět sepnuty systémovými táhly.
Tisková zpráva


Projekt Kulturního domu v Ratíškovicích získal Cenu poroty v soutěži Dřevěná stavba roku 2014
Autor:  Ing.arch.Tomáš Havlíček, ateliér Létající inženýři
Spoluautoři: Ing. Vladimír Dobeš, Ing. Zbyněk Šrůtek, Ing. Miroslav Kopecký 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*