Průvodce po Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové

Fotogalerie ke článku (6)

Foto Hubert Guzik

Foto Hubert Guzik

1. NP

1. NP

2. NP

2. NP

3. NP

3. NP

4. NP

4. NP

5. NP

5. NP
Celá fotogalerie (6)

Adresa: Hradecká ulice 1250, 500 03 Hradec Králové
Jak se k nám dostanete? MHD z hlavního nádraží: linky č. 2, 16 - zastávka Zimní stadion ; linky č. 1, 9, 28 - zastávka Heyrovského

OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 9.00 - 19.00
Středa 11.00 - 21.00
Sobota 9.00 - 12.00
Neděle zavřeno

Koncepce stavby
Mgr. Eva Svobodová
ředitelka knihovny

Nová budova Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové je ryze účelový dům postavený na míru knihovně a podle potřeb jejích uživatelů.
Ale knihovna není jen o půjčování knih, je to místo, kde se můžete posadit, přečíst  si noviny či časopis, zjistit, co je nového ve městě i ve světě, můžete si zde dát schůzku s přáteli, zcela nerušeně tu studovat nebo jen tak odpočívat a přitom vstřebávat atmosféru tohoto nevšedního domu. Je svým architektonickým pojetím a zvolenými technologiemi svým způsobem unikátní. Pohledový beton vyvolává na prvním pohled negativní emoce, ale dokonale tlumí zvuky rušné křižovatky za Moravským mostem a frekventované Hradecké ulice. S nízkými energetickými náklady drží stabilní teplotní klima uvnitř budovy. K tomu přispívají i malá kulatá okna, která zejména v létě minimalizují tepelné zisky a uvnitř navozuji pocit intimity a domácího prostředí. Naopak severní a jižní prosklené stěny dodávají budově zevnitř i zvenku jistou noblesu. Centrální schodiště s průhledem do nebe je vpravdě klenotem tohoto domu. Celá knihovna se kolem něj točí, sem se sbíhají všechny knihovnické nitky. Působí majestátně, stavební práci nahradilo umělecké dílo, které ocení nejen oko architekta. Skleněné světlíky v pátém podlaží navozují lehkost bytí a jistě zpříjemní pobyt studujících. Nástěnná malba Evoluce forem protínající obě křídla od třetího do pátého podlaží nám připomene, odkud jdeme a kam kráčíme. Ztvárnění je natolik abstraktní, aby se dotklo duše každého, kdo o to bude mít zájem. Nezvyklý tvar zapojuje dům do okolí. Knihovna není jen budova, je to prostor a Hradec Králové takový PROSTOR má â?¦


Organizace provozu

Hlavním rysem knihovny je její otevřenost a svobodný přístup k informacím. Každý může knihovnu navštívit, seznámit se s jejími prostorami, prohlédnout si knihy volně přístupné na regálech, číst si noviny a časopisy, studovat, vyhledávat v katalogu, využívat informačních služeb atd. Až teprve v okamžiku, když si chce něco vypůjčit domů, musí se prokázat čtenářským průkazem.
Každé z pěti nadzemních podlaží je tvořeno centrální halou, ve které jsou u hlavního pultu poskytovány veškeré služby. Knihy, časopisy a noviny jsou uloženy v křídlech třetího, čtvrtého a pátého podlaží a jsou uspořádány podle oborů. Další dokumenty jsou umístěny ve skladech přímo v budově. K pohodlí návštěvníků jistě přispěje iprostorná šatna v prvním podlaží.
V dnešní době si nelze představit knihovnu bez počítačů. V každém podlaží jsou umístěny počítače s přístupem k online katalogu. Přístup k internetu je zajištěn v internet klubu na druhém podlaží. Ve studovně v pátém podlaží lze využít přístupu do databází a softwaru pro psaní textů, tabulek a prezentací.
Moderní knihovna není však jen místem předurčeným k půjčování knih a ke studiu.
Poskytuje příjemné prostředí k setkávání lidí a k odpočinku. K tomu slouží klidové zóny, vybavené pohodlným nábytkem, stejně tak jako Literární kavárna, kde se můžete nejen občerstvit, ale také přečíst denní tisk.
Knihovna nezapomíná ani na smysluplné vyplnění volného času návštěvníků. Výstavní sál galerie U Přívozu, učebny i konferenční sál nabízejí pestrý program vzdělávacích a kulturních pořadů — kurzů, výstav, besed a přednášek, ze kterých si vybere každý podle svého zájmu.


Přízemí / 1.NP
V centrální hale najdete:
Počítač pro hendikepované
Počítače s bezplatným přístupem k internetu
Počítače s přístupem na online katalog
Detekční brány
Ostrahu
Služby výpůjčního pultu:
Vracení knih
Registrace nových čtenářů
Prodlužování registrace
Základní informační služba
Pokladna
Dobíjení karet ke kopírkám a tiskárnám
Šatna:
Odkládání svrchních oděvů a zavazadel před vstupem do 3.-5. nadzemního podlaží
Šatna s obsluhou
Uzamykatelné šatní skříňky

Literární kavárna (samostatný vchod)
Občerstvení
K dispozici denní tisk
Výstavní sál galerie U Přívozu (samostatný vchod)
Výstavy
Možnost pronájmu1. patro / 2.NP
Výňatek z provozního řádu internet klubu
Zařízení může využívat každý občan. Při vstupu je nutno předložit obsluze platný čtenářský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti. Platí se za každou započatou minutu práce. Možno využívat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno instalovat žádné aplikace. Uživatelé pracují samostatně. Ze strany obsluhy není poskytována žádná podpora ani konzultace. V případě poruchy připojení SVK na providera internetu, která trvá déle než 15 minut a která bude nahlášena obsluze, může uživatel požadovat vrácení poplatku maximálně za posledních 15 minut. SVK HK nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště obsahují-li viry. Je zakázáno jakkoliv využívat internetové stránky s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog. Uživatelé musí dbát pokynů obsluhy. V případě porušení provozního řádu může být uživatel z klubu vykázán. Tímto nezaniká jeho povinnost zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou v klubu.
2. patro / 3.NP
Výpůjční pult poskytuje:
Půjčování dokumentů mimo budovu knihovny registrovaným čtenářům s platným čtenářským průkazem (absenční půjčování)
Půjčování knih vybraných z volného výběru obsluhou nebo samoobslužně
Půjčování knih objednaných ze skladu
Půjčování zamluvených knih
Informace o stavu čtenářského konta
Tisk potvrzení o stavu výpůjček na vyžádání
V centrální hale najdete:
Informační pulty
Počítače s přístupem ke katalogu
Samoobslužné multifunkční zařízení — kopírování, skenování, tisky. Přístup s kartou, kterou je možno dobíjet u pokladny v 1. a 4. NP nebo na automatu ve 3. NP.
Volný výběr :
V obou křídlech umístěno kolem 100 000 naučných knih
Knihy jsou řazeny oborově podle tříd MDT
Uvnitř jednotlivých oborů je řazení podle signatur
Obory jsou označeny číselným stavěcím znakem a slovně
Přesné umístění knih na regálu zjistíte v katalogu
Využijte informační službu3. patro / 4.NP
Výpůjční pult zajišťuje:
Půjčování periodik ze skladu registrovaným čtenářům k prezenčnímu studiu
Objednávání a prezenční půjčování periodik ze skladu neregistrovaným čtenářům
Pokladna: dobíjení kreditu na karty; platby kopií na zakázku
Informace k prezenčním výpůjčkám
Prodlužování prezenčních výpůjček
Kopírování objemných a složitých zakázek
Objednávání kopií článků z jiných knihoven
V centrální hale najdete:
Samoobslužné kopírování, skenování a tisky — platba kartou
Počítače s přístupem ke katalogu
Studovna periodik:
Volný výběr časopisů a novin běžného roku
Řazení oborové, v rámci oboru abecedně podle názvu
Počítače s přístupem ke katalogu
Klasické lístkové katalogy 
Předmětový (lístky řazeny abecedně podle předmětu)
Jmenný (lístky řazeny abecedně podle jména autora)4. patro / 5.NP
Výpůjční pult zajišťuje:
Prezenční půjčování knih ze skladu
Objednávání a prezenční půjčování knih ze skladu neregistrovaným
čtenářům
Prezenční výpůjčky tištěných norem
Objednávání rešerší a konzultace k jejich zadávání a zpracování
Objednávání knih z jiných knihoven (meziknihovní výpůjční služba)
Pomoc při vyhledávání vhodné literatury
Zodpovídání dotazů k nejrůznějším tématům na základě dostupných informačních zdrojů
Spouštění databází
Pomoc při práci s databázemi
V centrální hale najdete:
Samoobslužné kopírování, skenování a tisky — platba pouze kartou
Počítače s přístupem ke katalogu
Studovna
Příruční knihovna — encyklopedie, slovníky, základní literatura k jednotlivým oborům
Regionální literatura — vlastivěda, regionální osobnosti
Řazení knih ve studovně podle oborů
Počítače s přístupem ke katalogu, databázím a vybraným www stránkám
Oddělené studijní boxy k individuálnímu nebo skupinovému studiu (pouze pro registrované čtenáře)
Možnost psaní dokumentů s použitím sady MS Office
Volný výběr beletrie
Beletrie řazena podle jazyka originálu, žánru a dále abecedně podle jména autora
Absenční výpůjčky beletrie (mimo budovu knihovny) vyřizujte výhradně u výpůjčního pultu ve 3. NPZákladní informace z knihovního řádu
Registrace na jeden rok: dospělí 120 Kč, studenti denního studia 60 Kč, senioři 60 Kč, osoby se zdravotním postižením 60 Kč, kolektivní čtenáři 120 Kč
Výpůjční lhůty: mimo budovu knihovny (absenční) 1 měsíc, do studoven 2 týdny
Počet půjčených svazků: mimo budovu 25 svazků
Pro přístup do 3., 4. a 5. podlaží jsou návštěvníci povinni odložit svrchní oděvy (kabáty, bundy apod.), zavazadla (aktovky, tašky, kabelky, batohy apod.) v šatně v 1. podlaží. Za věci odložené v šatně s výjimkou cenností ručí knihovna. Na doklady, cennosti a psací potřeby je možno si v šatně vyžádat průhlednou tašku. K dispozici jsou i uzamykatelné skříňky.Kulturní a vzdělávací aktivity
Pronájem konferenčního sálu, učeben, galerie a prostoru ve 2. NP zprostředkuje oddělení pro styk s veřejností.


Konferenční sál v 5. NP

Besedy z cyklu „Pojďme si povídat“
Přednášky z cyklu „Literární dílny“
Odborné a populárněnaučné přednášky
Konference
Semináře
Prezentace
Školení


Učebny v 5. NP
Školení počítačové a informační gramotnosti
Knihovnicko-informační lekce spojené s exkurzí po knihovně
Kurzy trénování paměti
Další kurzy dle aktuální poptávky


Centrální hala ve 2. NP
Prezentace firem a institucí na výstavních panelech


Galerie U Přívozu
Výstavy uměleckých děl
Výstavy na nejrůznější témataDůležité kontakty
Telefon ústředna 494 946 200
E-mail: inform@svkhk.cz
Web: www.svkhk.cz

Oddělení pro styk s veřejností (PR) 494 946 203 public.relations@svkhk.cz
Informace k absenčním výpůjčkám 494 946 220 pujcovna@svkhk.cz
Meziknihovní výpůjčky (MVS) 494 946 219 mvs@svkhk.cz
Informační a rešeršní služba 494 946 243 inform@svkhk.cz
Studovna periodik 494 946 222 inform@svkhk.cz
Elektronické dodávání dokumentů 494 946 223 edd@svkhk.cz
Internet klub 494 946 218 inform@svkhk.cz
Oddělení služeb knihovnám 494 946 224 sluzby.knihovnam@svkhk.cz


Sestavila: Mgr. Lenka Málková
Vydala: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové v roce 2008

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*