Publikace: Alena Šimková – Posuzování stavebních výrobků

Publikace vydaná Informačním centrem ČKAIT si klade za cíl poskytnout rámcovou informaci o nejdůležitějších ustanoveních nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.


Nařízení vstoupilo v platnost 24. dubna 2011, ale vybrané části předpisu se použijí až od 1. července 2013, kdy plně nahradí směrnici Rady č. 89/106/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. Nařízení je nové, nejsou s ním žádné praktické zkušenosti, takže pro začátek je třeba pochopit jeho koncepci. Na tento základní cíl publikace jsou navázány příklady, komentáře a odkazy na další zdroje informací. Česká verze nařízení EP a Rady č. 305/2011 je součástí publikace.
Publikace odráží zkušenosti autorky z jejího působení v oblasti státního zkušebnictví a v pracovním výboru Rady EU pro technickou harmonizaci.
 
Při práci s publikací je třeba počítat s tím, že se bude právní prostředí ČR dále vyvíjet a přizpůsobovat ustanovením uvedeného nařízení. Plánuje se proto podle situace k publikaci přidávat aktualizace.
 
Šimková, Alena: Posuzování stavebních výrobků.
IC ČKAIT, Praha 2012, 128 stran, 240 Kč. 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*