Publikace: Dulla, M. a kol.: Kapitoly z historie bydlení

Nová kniha nakladatelství ČVUT Kapitoly z historie bydlení bude prezentována v knihovně ČVUT v Praze 11. 6. 2014 ve 14 hod. Srdečně Vás zveme!
Autoři, ČVUT, Fakulta architektury, Ústav teorie a dějin architektury

V těchto dnech vychází kniha, kterou napsal kolektiv pedagogů Ústavu teorie a dějin architektury FA ČVUT a vydalo ji nakladatelství ČVUT:
DULLA, M. a kol.: Kapitoly z historie bydlení. Praha, Nakladatelství ČVUT 2014. 279 s. ISBN 978-80-01-05433-8

Tady je obsah publikace a autoři jednotlivých kapitol:

V kameni nebo ve dřevě? (Milena Hauserová)
Světnice jako srdce středoevropského domu (Michael Rykl)
Špičky tepelné techniky středověku (Milena Hauserová)
Aby bylo stále vidět… Cesty denního světla do nitra domu (Milena Hauserová)
Bydlení a vyhlídka: idea optické dominance na prahu novověku (Pavel Kalina)
Bydlení v nájemném domě v 19. století a co o něm prozrazují stavební plány (Michael Rykl)
Dělnické domky jako téma architektury 19. století (Lukáš Beran)
V objetí techniky (Petr Vorlík)
Byt a dům v rukách (sociálních) inženýrů (Petr Vorlík)
Co zbylo z minimální kuchyně? (Hubert Guzik)
Le Corbusier versus Adolf Loos: psychologická typologie a architektura moderní doby (Pavel Kalina)
Prokletý panelák (Matúš Dulla)
Domov, bydlení a architektura v době velmi pozdní moderny (Ondřej Beneš – Oldřich Ševčík)

Z obsahu je zřejmé, že se autoři zabývají vybranými aspekty bydlení v dějinách a odhalují v zapomenuté minulosti překvapivá fakta a souvislosti. Zdálo by se, že uvedená témata mají už jenom historický smysl; při čtení knihy však zjistíme, že mnohé z nich fungují dodnes a určují náš způsob bydlení. Autoři před čtenářem odkrývají nejnovější poznatky z archeologie středověkého bydlení, způsob vytápění, nebo přístup přirozeného osvětlení do obytných prostor, studují proměny nájemného bydlení 19. století, věnují pozornost atraktivnosti vyhlídky z domu v dějinách i tomu jak se stavěly vily a jak dělnické domky. Další kapitoly odhalují převratné změny, které přinesla funkcionalistická architektura a co udělaly s bydlením epochální fenomény, jakými byli železobeton, elektřina a automobil. Autoři se nemohli vyhnout problému sociálně inženýrských ideologických tendencí v minulém století, přibližují nám úsilí o minimální kuchyň i fenomén paneláku jako typu budovy, ve které dodnes bydlí čtvrtina středoevropské populace.
Výklad se nevyhýbá čtenářsky poutavým tématům a kromě jevů, které patří do vzdálené historie, se zabývá i těmi, které jsou trvale spjaty s architektonickým navrhováním současného bydlení a jeho humánní dimenzí. Publikaci podpořil grant OPPA a je určena jak odborníkům v oblasti bydlení, tak studentům architektury a poučeným zájemcům o historii architektury a je v prodeji v knihkupectví ČVUT v budově NTK.

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*