Radnice předložila investorovi Amádeus Plzeň podmínky pro nový objekt na místě Kulturního domu Inwest

Město Plzeň po několika sériích jednání a ve spolupráci s architekty a dalšími odborníky připravilo seznam podmínek, které bude požadovat po společnosti Amádeus Plzeň v souvislosti s výstavbou nového objektu na místě dnešního KD Inwest. Regulační podmínky vycházejí z vlastních představ vedení radnice diskutovaných i na poslední schůzi zastupitelstva, z podnětů obyvatel a občanských sdružení a z územního plánu pro celý blok vymezený ulicemi Americká, Sirková a Denisovo nábřeží.


Vedení radnice monitoruje přípravy projektu průběžně a s investorem jedná. Intenzivněji do přípravy projektu vstoupilo na konci měsíce června. „Zaznamenali jsme řadu podnětů od obyvatel města, občanských sdružení i opozice v zastupitelstvu. Bylo žádoucí tyto podněty investorovi sdělit a vyžadovat jeho součinnost,“ sdělil technický náměstek primátora Petr Rund.

V červnu a červenci se uskutečnilo několik odborných jednání. Sešli se architekti města s dalšími odborníky. Tato skupina pak definovala seznam tzv. regulačních podmínek, které nyní radnice požaduje po investorovi do projektu zapracovat.

Mezi základní podmínky například patří:

• Požadavek na polyfunkční využití nové zástavby, kdy nové projekty musí zahrnovat a vhodně doplňovat několik funkcí současně, jako jsou obchod, služby, kultura, kanceláře, sport, prostory pro veřejnost a setkávání, volnočasové areály a další.

• Koncepce Americké třídy jako městského bulváru, na kterém budou respektovány stávající vzrostlé stromové aleje; bude vytvořen kvalitní urbanistický parter s použitím laviček, pítek, výtvarných artefaktů a dá zároveň prostor pro restaurační předzahrádky a místa k občerstvení, setkání nebo odpočinku.

• Požadavek na realizaci výrazově městských staveb s kvalitním a soudobým architektonickým výrazem. Regulační podmínky dále stanoví určité nepřekročitelné stavební čáry, které definují rozsah jednotlivých budoucích projektů, jejich výšku a rozsah zástavby.

• Nové projekty by měly umožňovat napojení stávajících tras pro pěší z historické části města do dalších míst, jako je například vlakové nádraží atd.

Radnice vyzvala společnost Amádeus Plzeň, aby projekt v požadované úpravě v srpnu představila veřejnosti. Následovat bude série jednání v rámci rady a zastupitelstva města.
„V tuto chvíli to vypadá tak, že na základě dohody s investorem se nám podaří dosáhnout toho, aby byla v objektu zachována kultura, volný čas, sportovní aktivity a doprava bude regulována tak, že nezatíží oblast více, než je tomu dosud,“ řekl náměstek Petr Rund.
tisková zpráva města Plzeň


Související články:

Firma chce bourat kulturní dům v Plzni a nechce, aby byl památkou
Plzeň vypíše soutěž na budoucí ztvárnění území s Domem kultury


 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*