Radnice vybrala zpracovatele územního plánu Olomouce

Další důležitý krok v přípravě nového územního plánu učinilo město Olomouc. Na svém zasedání v úterý 30. června vybrala Rada města Olomouce zpracovatele tohoto strategického dokumentu, který by měl být hotový v roce 2011.

Výběrové řízení na zpracovatele nového územního plánu vypsalo město Olomouc letos v březnu. Ve stanoveném termínu se přihlásilo celkem pět firem — Urbanistické středisko Brno spol. s r.o., brněnské firmy Knesl + Kynčl s.r.o. a Arch. Design, s.r.o., Roman Koucký architektonická kancelář s.r.o. z Prahy a Sdružení Územní plán Olomouc, které sdružuje odborníky z Olomouce, Pardubic a Bratislavy. 

Hodnotící komise podrobně posuzovala každou z jednotlivých nabídek. Základním hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky, přičemž 60 procent tvořil způsob řešení zakázky a 40 procent nabídková cena včetně DPH.
„S výjimkou nabídky Urbanistického střediska Brno byly všechny ostatní návrhy způsobu řešení územního plánu Olomouc velmi kvalitní,“ řekl vedoucí odboru koncepce a rozvoje a člen hodnotící komise Radek Dosoudil. Všechny čtyři nabídky proto od komise získaly nejvyšší počet bodů a rozhodnout musela cena.

Všichni uchazeči podali výrazně nižší cenové nabídky, než byla předpokládaná cena 17,85 milionů korun. Vítězný návrh společnosti Knesl + Kynčl byl však se svými zhruba 11,2 milionu korun nejlevnější. Svou roli v rozhodování hrálo také to, že společnost Knesl + Kynčl má řadu zkušeností s obdobnými pracemi na území města Olomouce. Předložila také velmi konkrétní návrh způsobu komunikace s veřejností v průběhu přípravy nového územního plánu města Olomouce. „Hodnotící komise proto doporučila zadavateli zadat veřejnou zakázku tomuto uchazeči a rada města tento návrh schválila,“ dodal Dosoudil. Toto rozhodnutí podle něj ještě není pravomocné, protože běží lhůta pro podávání námitek.

Územní plán, který postupně vznikne v letech 2008 až 2011, bude po svém schválení utvářet podobu města na příštích nejméně patnáct let. Potřebu vzniku nového územního plánu vyvolal kromě jeho stávajícího nevyhovujícího stavu, způsobeného mnoha změnami ve vlastnických vztazích a dalšími úpravami, také nový stavební zákon.
Vítěz výběrového řízení se zavázal, že koncept nového územního plánu by měl mít hotový během 11 měsíců. Na přístup k řešení územně plánovací dokumentace a další podrobnosti budou mít novináři možnost zeptat se přímo zástupce zpracovatele nového územního plánu na tiskové konferenci poté, co s ním zadavatel — město Olomouc — podepíše smlouvu.

Tisková zpráva, 1. 7. 2009

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*