Regenerace centra obce Víska

Obec Víska je tvořena víceméně souvislou zástavbou lemující levý břeh říčky Smědá. Ves nemá historicky daný střed, ale od 50. let minulého století se jako centrum obce spontánně používá rozlehlý prostor před kulturním domem.


Multifuční plocha s asfaltovým povrchem určená pro parkování a míčové hry. Historická pohlednice s vyobrazením budovy tkalcovny
 

projekt: září 2013
investor: obec Višňová
autoři: Vladimír Balda, Martin Jirka

Vývoj zastavění plochy
Na místě kulturního domu stála ještě na konci II. světové války tovární hala tkalcovny, postavená v roce 1887. Továrna byla v roce 1949 zbořena a zachována zůstala pouze strojovna. Budova strojovny byla v roce 1953 rekonstruována na kulturní dům a zbořenou tovární halu připomíná rozlehlá obdélníková plocha odpovídající půdorysu haly. Část této plochy je osázena stromy v pravidelném rastru, který odpovídá pozici sloupů v tovární hale. Návrh zachovává současné dělení plochy po tovární hale na dvě části. Polovina hlavní plochy by měla být nadále využívána pro parkování, ale současně i jako hřiště pro míčové hry s asfaltovým povrchem. Zpevněná plocha je zakončena ocelovou konstrukcí zastřešující pódium, která svojí velikostí a tvarem odkazuje na industriální architekturu budovy tkalcovny. V druhé polovině plochy zůstává systém pravidelně vysázených stromů. Mezi stromy jsou osazeny panely s informacemi o historii obce a o katastrofální povodni, která obec postihla v roce 2010. Parčík je dále vybaven herními prvky pro děti a vhodným mobiliářem.
Rekonstruovány by měly být příjezdové komunikace ke kulturnímu domu a objektu chovatelů. Mimo vlastní půdorys bývalé továrny je navrženo víceúčelové sportovní hřiště s povrchem odpovídajícím daným sportům.


Zastřešení pódia odkazuje na industriální architekturu původní haly


Parčík se stromy vysazenými v rastru sloupů tovární haly

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*