Rekonstrukce domu Chopin v Mariánských Lázních

Lázeňský dům čp. 47, původně nazývaný Bílá Labuť, nyní Chopin, se nachází v centrální části Mariánských Lázní. Je součástí západní uliční fronty, která přiléhá k centrálnímu lázeňskému parku. Dobou svého vzniku (1819-1820) spadá do první etapy výstavby města – je to jeden z prvních 3 domů na Hlavní třídě.  Od roku 1958 je zapsanou nemovitou kulturní památkou. Ve skutečnosti se jedná o 3 budovy a společný dvůr, přístupný domovním průjezdem.

Hlavní budova A, umístěná podél Hlavní třídy, byla původně určena k ubytování lázeňských hostů. Roku 1836 zde byla ubytována rodina polských šlechticů Wodziňských, jejichž hostem byl i skladatel Fryderyk Chopin, jehož jméno dnes dům nese. Budova byla mnohokrát upravována, přestavována přistavována. Uliční průčeli nese novogotickou výzdobu. Dvorní křídlo B z roku 1899 má novorenesanční podobu a zahrnovalo původně ubytovací jednotky, později kanceláře. Druhé dvorní křídlo C, původně z roku 1896 vybudované jako fotografický ateliér, bylo v 50. letech strženo a na jeho místě byla vybudována nová budova s tzv. Malou scénou, sálem pro cca 80 návštěvníků. Po vyhnání původních majitelů a znárodnění v letech 1952 – 1954 byla budova adaptována pro účely umístění Chopinova muzea a koncertního sálu. Další rekonstrukcí dům prošel v polovině 70. let 20. století.

Urbanistická role domu Chopin v organismu města je zejména ve svědectví stavebního vývoje. Zatímco oba sousední domy, stejně jako většina dalších v centru města, v průběhu epoch změnily svou podobu a byly až o dvě podlaží navýšeny, dům Chopin si zachoval své původní hmotové řešení, včetně tvaru střech. Důležitým prostorem je i veřejně přístupný dvůr. Tradičně se zde konají příležitostné společenské a kulturní akce, jejichž návštěvníci mohou využívat zázemí v domě. Jedná se tedy o cenný soubor, připomínající nejen podobu města těsně po jeho založení, ale i další stavební fáze jeho vývoje.

Projekt rekonstrukce byl zahájen studií v roce 2016 z důvodu havarijního stavu budovy B a celkové schátralosti. Realizace proběhla ve dvou etapách od roku 2020 s kolaudací v létě 2023. Cílem návrhu byla nejen obnova a oživení cenných architektonických prvků a detailů, ale především hledání funkční náplně a způsobu využití, aby dům nebyl jen statickou památkou, ale živým kulturně-společenským centrem. Kromě Chopinova muzea a sálu tak zahrnuje městské infocentrum, obnovenou Malou scénu, komunitní kavárnu a další klubové prostory, vše s bezbariérovým přístupem. Každá ze 3 hlavních budov si zachovává svůj charakter a svébytnost, což podpořilo i odstranění nepůvodních přístaveb a krčků.

V průběhu rekonstrukce byla provedena celková stavební obnova souboru, opravy či nahrazení dožilých prvků a konstrukcí, domovních technologií a dílčí úpravy funkčního využití. Součástí návrhu je i zlepšení komunikačních vazeb zejména s ohledem na zajištění bezbariérovosti celé budovy vybudováním dvou výtahů. Největší změnou prošla budova C, u které bylo obnoveno panoramatické okno do Malé scény, doplněné arkýřem, s doplněnou přístavbou nového vstupu a šaten.

Významnou součástí návrhu bylo doplnění dekorativních osvětlovacích prvků, jejichž autorem je ak. Sochař Laco.

Místo Hlavní třída 47, Mariánské Lázně
Autor            Ondřej Tuček
Spolupráce Lenka Belanská, Matouš Štrba
Interiér        Anna Blažková, Svetlana Devyatkina, Filip Bernard, Natálie Sorokáčová
Projekt        2017–2022
Stavba 1. etapy    2020–2021
Stavba 2. etapy    2022 – 2023

Autorská zpráva
Foto Viktor Tuček


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*