Rekonstrukce domu Na Hradbách

Dům se sedlovou střechou byl postaven mezi lety 1800 – 1850, poté byl přestavován a přistavován, s materiálními (ne)možnostmi doby nedávno minulé. Jeho dvůr sousedí s městskými hradbami. V místě bývalého příkopu byly vestavěny různé obytné a hospodářské přístavky, přimknuté k obvodové stěně domu, k ohradním či opěrným zdem.
Projekt se snažil vrátit domu původní historický charakter. Očistili jsme ho od nevhodných úprav, ve dvoře byly zbourány přístavky. Zhruba v jejich úhrnné ploše jsme navrhli novou obytnou část, dispozičně a provozně propojenou se stávajícím domem. Hlavní obytný prostor se tedy rozšířil a otevřel do relativně slunného dvora. Přístavba také propojuje dům s klenutým sklepem, ležícím pod hradbami naproti domu.  Horní patra jsou využita jako místnost pro děti a ložnice. Díky zelené střeše nové přístavby dochází k propojení se stávajícím terénem a zelení na historických hradbách.
Stavba probíhala z větší části svépomocí. Velký dík tedy zaslouží především investor, který dokázal projekt dotáhnout a příjemně zabydlet. 
S investory jsme se shodli na mnoha věcech: zachovat co nejvíce z původního objektu, vrátit mu historický vzhled, otevřít obytnou část do dvora a na místě přístaveb navrhnout něco nového. Od začátku si přáli propojené prostory. Shodli jsme se také na přírodních materiálech v kombinaci s litou betonovou podlahou nebo copilitem, který jsme použili u koupelny. Naopak jsme se shodli na tom, že historicky hodnotné části stavby zdokumentujeme a ponecháme. Například dymník, tj. dost široký a hodně místa zabírající komín dávno zapomenuté černé kuchyně nebo původní klenuté stropy přízemí. Líbilo se nám, že investor souhlasil s tím, že ponecháme všechny ty křivosti stěn, různé výklenky a otvory, podlahy v různých úrovních. Díky tomu tu vznikla osobitá atmosféra. Investor navíc ve spolupráci s městem inicioval a doplnil kamennou dlažbu a opěrné zídky v části ulice před domem. Celá ulice tak získala na kráse.

Bylo třeba řešit statiku, některé konstrukce, zvláště klenby, byly v havarijním stavu. Bylo nutné je generálně opravit, jedna z nich je realizována nově. Podařilo se nám spolupracovat s vynikajícím statikem Milošem Svobodou. Dům jsme stáhli v úrovni věnce přízemí, tedy nad klenbami přízemí  ocelovými táhly, aby se „nerozjížděl“ do všech stran. Podobný zásah byl proveden v úrovni střešního věnce.

Dispoziční řešení: Původním vstupem z ulice se chodbou vchází do přístavby, kde je obytná část s jídelnou a kuchyní, nachází se tu také solitérní elipsoidní prvek koupelny. Tento volný prostor v přístavbě přechází jako spojnice k původnímu klenutému sklípku v suterénu. V 1.NP je velký dětský pokoj, doplněný WC, v podkroví se nachází ložnice rodičů. Střešní okna jsou umístěna tak, aby z postele bylo možno pozorovat významné stavby města, například kostel.

Autorská zpráva
Foto: Filip Šlapal


 

Autor: Jan Švestka, Martin Beránek

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*