Rekonstrukce návsi v Topolné

Fotogalerie ke článku (9)

Koš

Koš

Lampy

Lampy

Stojan

Stojan

Vitrina

Vitrina

Zastávka

Zastávka
Celá fotogalerie (9)

Michal Kutálek

V roce 2004 jsem byl vyzván k účasti v soutěži na rekonstrukci návsi v jihomoravské obci Topolná, ležící nedaleko Uherského Hradiště. Můj návrh byl vybrán pro následné dopracování. Výsledná architektonická studie se zabývá prostorem návsi a přilehlé ulice — nejstarší části obce s několika dochovanými příklady typické slovácké architektury. Účelem rekonstrukce je poskytnout občanům důstojné místo pro kulturní vyžití a odpočinek a zároveň i místo reprezentující obec. Studie se dále zabývá zklidněním a zkultivováním dopravy v prostoru návsi, omlazením zeleně a doplněním prostoru o chybějící mobiliář.
Návrh sjednocuje roztříštěný, nevyužitý prostor návsi a dělí ho do jasněji definovaných funkčních celků. Na hlavní komunikaci přiléhá dopravně obslužná zóna s parkovištěm. Na ni navazuje klidová zóna tvořená travnatou plochou se vzrostlými stromy, které zároveň tvoří hlukovou bariéru. Tato klidová, intimnější část návsi přechází v reprezentativní zónu, která se rozevírá před obecním úřadem. Postupnějšímu přechodu napomáhá vložení stromů do mříží ve vydlážděném prostranství. Rozptylový prostor před kostelem navrhuji rozšířit a více ho tak propojit se zbytkem návsi.
Doprava je svedena do jednosměrných pruhů, které jsou společně s prostranstvím návsi zvýšeny o cca 15 cm oproti navazující hlavní komunikaci. K překonání výškového rozdílu jsou navrženy šikmé nájezdy, které by měly přispět ke zklidnění dopravy. Maximální rychlost dopravních prostředků bude omezena na 30 km/h.
3 m široká jednosměrná komunikace se za obecním úřadem rozšiřuje na obousměrnou. Zároveň je zde umístěn sjezd ze zvýšené úrovně návsi. V řešeném prostranství je navrženo 9 kolmých stání, tak aby nebránili občasnému otočení autobusu a dalších 10 podélných stání je situováno při jedné z probíhajících komunikací. Podélná stání by měla být vyhrazena pro občasné parkování, např. v době konání nedělních mší, hodů či jiných slavností. Uzavřením prostranství centrálního parkoviště lze plochu využít i pro případné konání různých jarmarků apod.
Zpevněné, různě „poslepované“ plochy návsi navrhuji předláždit žulovými kostkami, které budou skládány ve stejné rovině s jednosměrnými komunikacemi a chodníky. Vznikne tak celistvý dojem z prostoru — úzká, protáhlá náves se opticky rozšíří. Celý prostor bude řešen jako bezbariérový. Silnice a chodníky budou od hlavního prostranství návsi odlišeny použitím žulové dlažby jiné velikosti. Použití ryze přírodních materiálů umožní zachovat venkovský charakter návsi.
Stávající Pomník padlým účastníkům 2. světové války navrhuji zrekonstruovat a otočit čelem k obecnímu úřadu, kterému se tak dostane vznešeného protějšku. Pomník bude nasvětlen a umístěn na okraji travnaté plochy, bude tak lépe viditelný a přístupný než doposud. V klidové části kolem pomníku bude rozmístěno několik laviček a odpadkových košů.
Nová osvětlovací tělesa jsou navržena s ohledem na svoji předpokládanou polohu — v travnatém pásu mezi komunikací a fasádami domů. Svítí pouze do prostoru návsi a tedy neruší obyvatele přilehlých domů. Několik do terénu zapuštěných světelných bodovek osvítí pomník a koruny stromů. Rozmístěním více světelných zdrojů o nižší světelné intenzitě se dosáhne příjemnějšího působení prostoru. Mobiliář je navržen v jednotícím soudobém duchu, bez snahy hledat inspiraci v pseudohistorizujích motivech. Ve výběru materiálů se omezuji na pozinkovanou ocel, dubové dřevo a sklo. Jedná se o trvanlivé materiály vhodné pro umístění do exteriéru.


Publikováno ve stavbě č. 5/2005

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*