Rekonstrukce pavilonu „V“ Ústavu molekulární genetiky AV ČR

Jedná se o rekonstrukci přízemního technického objektu s nástavbou prvního podlaží laboratoří a druhého se strojovnou vzduchotechniky. Hlavní ideou návrhu bylo pohledově sjednotit dvoupodlažní dům s odlišnou náplní obou podlaží, a vhodným způsobem vytvořit fasádní plášť kryjící zateplení fasády. 

Po zralé úvaze a konzultaci se stavebníkem jsme navrhli dřevěný fasádní obklad ze svislých latí s volnou mezerou. Dřevěné latě jsou dvojího profilu 40/40 a 40/60 mm, navíc vzájemně pootočené s mezerou 30 mm, čímž se docílí různorodého valéru v členění fasády. Latě jsou z měkkého modřínového hloubkově impregnovaného dřeva. Fasáda obou strojoven vzduchotechniky je v kontrastu ke dřevu v hlazené omítce, vstupní markýzy kryje nehlazená špricovaná omítka.

Autorská zpráva
Foto: Filip Šlapal

Architekt: Prostor 008 – Martin Rössler, Martina Bílková
HIP: Jakub Jiras
Stupeň projektu: realizace
Zastavěná plocha: 682,0 m2
Obestavěný prostor: 2.528,4 m3
Místo stavby: Vídeňská 1083, Praha 4 – Krč                                    
Datum: realizace 2013
Foto: Filip Šlapal

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*