Rekonstrukce vstupního prostoru Rudolfina

CZECHDESIGN zveřejnil výsledky architektonické soutěže na řešení vstupního prostoru Rudolfina, kterou realizoval pro Českou filharmonii. Odborná porota nejvíce ocenila minimalistický a k prostoru citlivý návrh Lenky Míkové.

Novorenesanční budova Rudolfina je vyhledávaným turistickým cílem nejen proto, že je sídlem České filharmonie a Galerie Rudolfinum, ale také pro její architektonický význam. Česká filharmonie se rozhodla přistoupit k úpravě vnitřního prostoru budovy v předsálí Dvořákovy síně, kde býval jen malý obchod instituce a kam přes den míří především turisté a večer návštěvníci koncertů.
 
Cílem architektonické soutěže bylo najít řešení, které ze vstupního prostoru udělá reprezentativní a přátelský prostor. Kde kromě návštěvy souvenir shopu České filharmonie budou moci návštěvníci zhlédnout i komorní výstavu o historii budovy nebo se jen usadit a poslouchat hudbu. Nové zpracování mělo respektovat charakter historické budovy a interiéru Rudolfina, zároveň však působit současně.

Vítězný návrh: citlivost a minimalismus

Ze čtyř návrhů vybrala porota ten od Lenky Míkové, která jej zhotovila ve spolupráci s Matyášem Ciglerem, Martinem Surovcem, Dominikou Balanovou a grafickou designérkou Miroko Maroko.

Porotu si získala svým důstojným a pokorným přístupem k historickému charakteru budovy a přiměřenou návazností na odkaz architektury 80. let a jejího významného představitele Karla Pragera. Zaujala též ambicióznost v podobě řešení pultu a sezení. Hodnotící také ocenili, že vítězný návrh vzal do úvahy typologii návštěvníků, pro které bude sloužit. 

„Soutěž na nové řešení vstupního prostoru byla vypsána kvůli potřebě tento prostor zatraktivnit a zrenovovat tak, aby lépe naplňoval svou funkci pro návštěvníky. Naším hlavním požadavkem bylo, aby působil současně, ale respektoval historický charakter budovy. Vytvořit z něj reprezentativní a přátelské místo, které návštěvníkům nabídne zážitek. Tyto požadavky se pro nás nejlépe snoubí v návrhu Lenky Míkové, která se inspirovala historickou budovou Rudolfina a její atmosférou, zároveň do ní však vnáší nový vítr především v podobě práce s materiály.“ komentuje průběh soutěže vedoucí projektu Lenka Čápová z České filharmonie.

V pokoře k původní architektuře a snaze ji co nejméně rušit vychází i materiálové řešení a používá primárně povrchy, které už se v prostorách předsálí vyskytují. Objekty umístěné v prostoru kryje leštěný mosazný plech se zrcadlivým efektem. Obsah výstavy nesou podsvícené panely se zlatě zabarveným sklem, aby s mosazným plechem tvořilo zdálky monolitický celek. Obrazové přílohy jsou na skle tištěné černě a texty na další vrstvě skla bíle, aby prosvícením vynikly. Mosazný plech kryje i podstavec a stůl v salonkách,“ komentuje výběr materiálů v návrhu Lenka Míková.

Realizace proběhne koncem letošního roku.

LENKA MÍKOVÁ
Lenka Míková studovala architekturu na pražské ČVUT a v Paříži. Zaměřuje se především na rekonstrukce, rezidenční stavby, interiéry a instalace. Od roku 2014 vede vlastní architektonické studio, které má za sebou řadu úspěšných řešení jako například interiér podzemního hodinového hotelu Relax Underground nebo koncept SQUAT id23 v Pařížské ulici. Lenka Míková se podílela i na návrhu pro Café Parlour v pražském Karlíně. Je držitelkou ceny Interiér roku 2017 za rekonstrukci usedlosti v Jižních Čechách.

  PRŮBĚH SOUTĚŽE Soutěž byla vyhlášena jako uzavřená a jednokolová a probíhala od listopadu 2018 do února 2019. Česká filharmonie ve spolupráci s CZECHDESIGN do soutěže oslovila čtyři přední architektonická a designérská studia. Každý soutěžící mohl odevzdat maximálně 2 návrhy, které byly osobně prezentovány odborné porotě.

 

Jana Vinšová, ředitelka CZECHDESIGN, velmi oceňuje, že se Česká filharmonie rozhodla jít cestou odborně organizované transparentní soutěže. „S Českou filharmonií jsme spolupracovali poprvé a byla to i naše první soutěž v oblasti interiéru. Kvalitní úroveň přihlášených prací a vítězného návrhu dokládá, že námi nastavený proces byl úspěšný,” dodává.

Soutěže se zúčastnila následující studia (řazeno abecedně):
●      0,5 studio
●      Lenka Míková
●      Roháč Stratil Architektonický ateliér
●      Uhlík architekti

Porota hodnotila především citlivost řešení k architektuře, interiéru a atmosféře budovy Rudolfina, provázanost a návaznost všech řešených místností a schopnost interiéru souvenir shopu atraktivně prezentovat prodávané produkty.

Skicovné pro všechny účastníky soutěže bylo 20.000 Kč. Vítězné studio získalo zakázku na vypracování návrhu interiéru vstupního prostoru Rudolfina v hodnotě 180.000 Kč.

POROTA SOUTĚŽE
Soutěžní návrhy posoudila a vyhodnotila odborná porota ve složení:

Zástupci České filharmonie:
MgA. David Mareček, Ph.D., generální ředitel
Mgr. Michal Medek, obchodní náměstek
Ing. arch. Lukáš Duchek, architekt, vedoucí oddělení investic a správy Rudolfina
Ing. Lenka Čápová, oddělení marketingu ČF

Nezávislá část poroty:
Ing. arch. Jan Mach, Mjölk architekti
Mgr. Jana Vinšová, ředitelka CZECHDESIGN
Mgr. Maja Ošťádalová, oddělení marketingu Galerie Rudolfinum

Hlasy poradní (bez hlasovacího práva):
Mgr. Robert Hanč, generální manažer
Ing. Ondřej Matyáš, Ph.D., ekonomicko-provozní náměstek
Mgr. Jakub Jareš, Ph.D., autor výstavy v předsálí
Ing. Michaela Půlpánová, památkový odbor

tisková zpráva CZECHDESIGN

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*