Revitalizace Palackého náměstí v Řečkovicích

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se po letech příprav dočká zásadní investice v podobě revitalizace Palackého náměstí. Jedná se o atraktivní lokalitu, která svým charakterem vybízí k setkávání občanů. Populární je díky parčíku i strategické poloze poblíž radnice, kostela či areálu bývalého pivovaru.

Na rekonstrukci Palackého náměstí přispělo téměř dvanácti miliony město Brno, které už na konci minulého roku upravilo silnici volně navazující na prostranství před kašnou a kostelem. Dosavadní nebezpečný přechod pro chodce byl přesunut z nechvalně známé zatáčky do napřímené přehlednější části komunikace.

„Na tyto práce navážeme letos, kdy za přibližně 16 milionů korun vybudujeme nové plochy pro pěší a nové lavičky k posezení, a to při maximálním zachování stávajících stromů. Na místě současné asfaltové plochy a pískovišť vznikne navíc úplně nové dětské hřiště a v místě objektu bývalé hasičky přes 20 parkovacích míst,“ vysvětlil Marek Viskot, starosta městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Projektová dokumentace vychází ze studie Atelieru zahradní a krajinářské architektury, jejímiž autory jsou Zdenek Sendler a Lýdie Šušlíková. Návrh měl za cíl koncepčně zpracovat celý prostor Palackého náměstí. Jednalo se o poměrně složitý úkol, protože bylo třeba do relativně malého prostoru vměstnat několik funkcí, které by náměstí mělo plnit. Vedle funkce odpočinkové a rekreační (dětské hřiště, možnost posezení) či estetické (revitalizovaný park a parková zeleň) to byla i velice potřebná funkce takzvané dopravy v klidu čili parkování. V současnosti probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, který by měl být znám na přelomu června a července. Zahájení prací se předpokládá v srpnu.

„Z reakcí místních obyvatel a z veřejných diskuzí vnímám pozitivní přijetí celého projektu. Občané oceňovali například ponechání dětského hřiště na části dnešní asfaltové plochy a zároveň citlivé zasazení parkovacích míst převážně na místě bývalé hasičky. Plusové body si připsal také návrh sjednotit dlažbu na silnici vedoucí před kostelem a dlažbu nového parkoviště s cílem dodat celému prostoru jednotný ráz,“ doplnil Marek Viskot s tím, že především s ohledem na letní měsíce byl důraz kladen též na zvýšení počtu míst k posezení.
tisková zpráva


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*