Rezidence Churchill

Dům stojí na rozhraní administrativní a klidnější obytné části zástavby podél ulice Italské. Zůstává zde patrný původní urbanistický koncept lokality, který pracoval s postupným přechodem od drobnějšího měřítka v okolí Riegrových sadů k masivnějším hmotám na náměstí Winstona Churchilla. Půdorysná stopa je vtěsnána do obdélníkové formy zužující se směrem k hlavnímu nádraží. Nároží budovy jsou zjemněná oblouky kromě jižního, který uzavírá blok bytové zástavby z první etapy. Dispozice bytů vycházejí z orientace k světovým stranám a měly vliv na tektonické ztvárnění fasád, které jsou opláštěné pískovcem. Na jihozápadní a severozápadní převažují hluboké lodžie, rozdělené do tří bloků, v protikladu k severovýchodní a jihovýchodní fasádě s pravidelným rozdělením oken. Mezi objekty Churchill I, II a Rezidencí jsou ponechány průhledy k levému břehu Vltavy. Přízemí domu protíná diagonální pěší korzo směrem od náměstí, jež naváže na podchod pod kolejištěm hlavního nádraží.

Budova má šest nadzemních a tři podzemní podlaží. V domě je 57 bytů, v přízemí plocha pro komerční využití. V suterénech jsou situována parkovací stání, sklepy a technické místnosti. V západní části prvního suterénu, která se díky svažitosti terénu nachází nad jeho úrovní, jsou dva byty. Přízemí je z větší části využito jako komerční plocha, v západní části jsou opět dva byty. Napříč přízemím je vedeno prodloužení severozápadní pěší komunikace. Ostatní nadzemní podlaží jsou už určena pouze pro bydlení. V každém podlaží se nalézá jedenáct bytů soustředěných po třech až čtyřech kolem schodišťového jádra.
 
Pro vertikální komunikaci slouží tři schodišťová jádra s výtahy. Suterény jsou volně průchozí, domovní schodiště jsou přístupná z chodníku podél severní strany budovy. Vjezd do parkingu je napojen na Italskou.

Objekt byl navržen jako monolitický železobetonový skelet s křížem armovanými bezprůvlakovými deskami. Rovněž schodiště a přilehlé stěny schodišťových jader jsou z monolitického železobetonu. Tyto stěny plní zároveň ztužující funkci skeletu. Obvod suterénů tvoří monolitická železobetonová vana.
Vnitřní dělicí konstrukce jsou vyzdívané, obvodový plášť je kombinací vyzdívek a prosklených ploch. Okna a ostatní skleněné výplně na fasádě jsou hliníková s izolačním trojsklem, výplně zábradlí balkonů a lodžií z bezpečnostního skla.

Střecha je plochá, ohraničená atikou. Má klasickou jednoplášťovou skladbu s tepelnou izolací, povlakovou krytinou a vnitřními střešními vtoky.

Autorská zpráva

Investor: Residence Churchill s.r.o.
Autoři: Ján Kostrian, Jana Lehotská, Petr Levý; spolupráce Monika Mayová
Hlavní dodavatel: HINTON

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*