Rezidence Jičínská

Investor zachránil poslední stavbu z areálu kasáren v Mladé Boleslavi, která nebyla dlouhodobě využitá a chátrala. Svojí polohou u hlavního vjezdu do města a důstojným vzhledem byla vhodná pro bytový dům vyššího standardu, který v sobě spojuje tradici a současnost.
Architektonicko-urbanistické řešení ctí historický ráz budovy, jen na střeše přibyla dvoupodlažní prosklená nástavba, ustoupená od hlavních průčelí. Výraz objektu se stavebními úpravami nezměnil, fasáda byla doplněna o chybějící architektonické prvky. Barevnost jsme řešili přírodními odstíny, které nenarušují okolní zástavbu.

Suterénní stěny byly založeny na opukovém podloží, objekt byl doplněn o základy schodišťových přístaveb na železobetonových deskách a pasech a o základy pod balkonovou desku. Stávající zdivo suterénu je převážně cihlové nebo kamenné (pískovec) tl. 850 až 1100 mm, zdivo nadzemních podlaží je cihelné tl. 300 až 1000 mm. Nově vybourané otvory ve stěnách byly opatřeny překlady z ocelových profilů. Nové nosné a obvodové stěny jsou z cihelných tvárnic, ve 4. až 6. NP tvoří i nosnou konstrukci nástaveb a zároveň mezibytové stěny. Proto byly provedeny v tloušťce 300 mm z cihel AKU. V 5. a 6. NP jsou v obvodových konstrukcích nástavby ocelové sloupy a sloupky z tenkostěnných obdélníkových profilů. V celém objektu jsou nové příčky tl. 100 a 150 mm z pórobetonových příčkovek. Mezibytové stěny, oddělující chodbu a byt, byly vyzděny z pórobetonových příčkovek tl. 150 mm, opatřené zvukovou izolací z minerální vaty a záklopem ze sádrovláknitých desek.
Konstrukce stropů tvoří klenby z cihel, v nadzemních podlažích jsou klenby mezi ocelovými nosníky, v chodbách jsou klenuté do stěn. Doplnily se do horní příruby ocelových nosníků lehčeným betonem, poté byly opatřeny tenkou železobetonovou deskou vyztuženou svařovanými ocelovými sítěmi. Nosnou konstrukci stropu nad 4. NP v části směrem do ulice tvoří systém z ocelových stropních nosníků a průvlaků, které zároveň vynáší dvě patra nástavby. Na ocelové nosníky byl uložen trapézový plech a vybetonována stropní deska. Nad druhou částí 4. NP, směrem do dvora, je nová stropní konstrukce ze železobetonových dutinových panelů a monolitických průvlaků. Nosnou konstrukci stropu nad 5. NP tvoří systém z ocelových stropních nosníků, průvlaků a obvodových nosníků. Na něj byl uložen trapézový plech a vybetonována stropní deska. Nosnou konstrukci střechy nad 6. NP tvoří obdobný systém z ocelových nosníků, průvlaků a obvodových nosníků jako v 5. NP. Nové střechy nad 5. NP tvoří pochozí terasy, střecha nad 6. NP pochozí není. Všechny ploché střechy byly opatřeny střešní krytinou z mechanicky kotvené hydroizolační fólie.
Obvodové zdivo bylo zatepleno kontaktním systémem s použitím desek minerální vaty tl. 140 mm v 1. až 4. NP a 200 mm v 5. a 6. NP. Nárožní pilíře a ostění oken byly zatepleny izolantem tl. 50 mm. Omítky jsou silikonové, zrnitosti 1,5 mm, odolné vůči povětrnostním vlivům. Okna v 1. až 4. NP jsou dřevěná s izolačním dvojsklem, v 5. a 6. NP je prosklená hliníková fasáda s přerušeným tepelným mostem a izolačním trojsklem.

V interiérech bylo zdivo opatřeno prostřikem, následně se aplikovala štuková a jádrová omítka. Nově vyzděné stěny mají jednovrstvou vápenocementovou omítku. Podlahy v nadzemních podlažích byly realizovány převážně jako součást systému podlahového topení, tvoří je systémové desky podlahového topení a anhydritové desky, jako nášlapné vrstvy byly zvoleny dřevěné laminátové podlahy a keramická dlažba.

Úspor energií bylo dosaženo kontaktním zateplením obvodového pláště, pro vyšší komfort uživatelů a snížení energetické náročnosti je použita k vytápění a ohřevu TUV kompaktní hydraulická jednotka napojená na CZT.

Autorská zpráva

Rekonstrukce a dostavba kasáren získala Cenu za rozvoj bydlení v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2018. Z hodnocení poroty: Rekonstrukce je významným investorským záměrem v centru Mladé Boleslavi, který zde přispěl k rozvoji bydlení. Zároveň je ukázkou znovuoživení městské stavební dominanty ve spojení se současnou architekturou, která respektuje památkové a historické hodnoty objektu.


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*