Rezidence Kollárova

Adresa:Praha 8-Karlín, Kollárova 14
Investor: Real Estate Karlín Group
Architekt: Šafer Hájek Architekti, s. r. o./ Oldřich Hájek, Petra Čížková, Laco Fecsu, Tomáš Pavlík, Olga Rosová, Jaroslav Šafer
Generální projektant: AED Project, a. s./ Aleš Marek, Ivan Hodek, Karel Chlupáč, Petr Sedlák
Generální dodavatel: Podzimek a synové, s. r. o.
Termíny: projekt 03/ 2004-12/ 2004, dokončeno 12/ 2005
Plocha stavebního pozemku: 995 m2
Zastavěná plocha: 774 m2
Celková podlahová plocha: 2631 m2
Celkový obestavěný prostor: 8769 m3
Celkové náklady: 42 mil. Kč

Nosná konstrukce: vyzdívaný železobetonový skelet
Konstrukce podlah: dřevěná průmyslová mozaika
Výplně otvorů: okna dřevěná typ Eurookna
Izolace: polystyrén, minerální lamely
Střecha: inverzní
Příčky: keramické (Porotherm)

Autor fotografií: Filip Šlapal


Stávající uliční objekt z konce 19. století je součástí neporušené východní uliční fronty Karlínského náměstí v blízkosti kostela Cyrila a Metoděje a je nemovitou kulturní památkou. Nový objekt dostavby nepřekračuje výšku hřebene uličního objektu. Hlavní objekt je umístěn podél stávající štítové zdi na severní hraně pozemku. Navržená komposice dostavby — zužující se třípodlažní hmota směrem k plánovanému parku Corso — umožní bytům výhled východním směrem k parku a maximální využití jižní fasády. Menší objekt ve formě samostatné třípodlažní vily je umístěn ke štítové stěně na jižní straně pozemku s výhledy západním a východním směrem. Napříč parcely je umístěn pouze jednopodlažní objekt garáží ukončený bytem s vlastní zahradou.
Fasády objektu směrem k parku Corso jsou maximálně prosklené a stávají se prvním fragmentem nové fasády okolních objektů směrem k budoucímu parku, který vznikne na místě původních továrních hal.
Stávající schodiště bylo využito pro přístup do obou objektů — stávajícího z hlavních podest a nově pomocí několika vyrovnávacích stupňů z mezipodest i do dostavby.
Výtah, umístěný těsně vedle schodiště, má výstupy na obě strany a staví ve všech úrovních. V přízemí je umožněn průchod ze dvora do budoucího parku. Střecha garáží je využita pro privátní zahrady přilehlých bytů v 2NP.


Publikováno ve Stavbě č. 6/2006

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*