Rezidence Na Dlouhé

Projekt byl dokončen v roce 2014 a ve velmi krátkém čase kompletně rozprodán. Architektonické řešení a kvalita bytů přinesla nejen komerční úspěch. Byla také oceněna v soutěži Stavba roku Olomouckého kraje a je zároveň vítězem BEST OF REALTY 2015 v kategorii rezidenční projekty.

Popis stavby a koncepce
Novostavba se nachází na území Olomouce – Lazce na dosud nezastavěném pozemku, na který z východní strany navazuje zástavba rodinných domů. Západní strana je tvořena sídlištěm s panelovými domy.  Výraznou kvalitou projektu jsou jedinečné výhledy, které se otevírají na historické centrum Olomouce a Klášterní Hradisko.

Koncepce objektu vychází z nutnosti vytvořit měřítkový mezičlánek mezi rodinnými domy a sídlištěm. Cílem bylo vytvoření celku, který je prostorově bohatý, s měřítkově příjemnými prostory. Díky členění hmot vznikají zajímavé průhledy. Velmi důležitým prvkem je vnitřní zahrada, která zvyšuje kvalitu bydlení a pocit soukromí. Výraz celku lze charakterizovat snahou o potlačení hmoty a o zasazení bytů do zeleně. 

Kompozice je členěna na podnož s parkingem a technickými prostory, která je schopna chránit objekt před povodněmi v záplavovém území Lazců. Druhý z kompozičních plánů, dávající celému areálu měřítko, je sestava čtyř tvarově čistých hranolovitých objemů, které jsou položeny na výše zmíněné podnoži. Jsou definovány jako kapsy otevírající se k jižním směrům a k pobytové zahradě. Jižní fasády dále modeluje plasticita lodžií. Z horních pater je možnost velmi atraktivních výhledů na historické centrum Olomouce a na Klášterní Hradisko. Obal kapes je definován světlou omítanou plochou s okny řazenými do horizontálních pásů a tmavými meziokenními plochami. 

Architektura
Z hlediska urbanistické koncepce bylo zásadní začlenění bytových domů do nízkopodlažní zástavby. Objekty jsou rozděleny na menší domy, které vyrůstají ze zvýšené zahrady, nabízející ochranu a soukromí. Umístěny jsou na soklu porostlém zelení, ve kterém jsou skryté podzemní garáže a zázemí.

Objekty jsou tvarovány jako jednoduché, elegantní objemy, podobné nájemním vilám. Tyto objemy vyrůstají ze zelené báze a jsou dále kompozičně otáčeny k jihozápadu a jihovýchodu. Toto kompoziční natáčení okolo zvýšené zahrady uzavírá prostor a podporuje pocit soukromého světa. Díky specifickému natočení pozemku jsou domy orientovány téměř ideálním způsobem. Byty nabízí maximální proslunění a výhledovou pestrost.

Zajímavým prvkem jsou velkorysé posuvné panely, které nabízejí stínění a intimitu. Jejich materiál dává designu zajímavý detail a kvalitu. Je možné je posouvat dle potřeby a stínit či oddělit lodžii, nebo obytnou místnost.

Struktura bytů je rozmanitá a nabízí širokou škálu řešení v propracovaných dispozicích s dostatkem úložného prostoru. Téměř všechny byty mají lodžii, předzahrádku nebo terasu.

Nedílnou součástí architektonického výrazu je důraz na použité materiály, jejich zpracování a kvalita detailu. Kamenný obklad podnože kontrastuje s hladkými omítanými plochami viladomů. Omítané fasády jsou plasticky a barevně členěny. 

Zeleň tvoří svébytný  systém, dávající jednotlivým částem domu charakter: kamenná zeď prorostlá popínavými rostlinami, organicky koncipovaná pobytová zahrada se stromy, předzahrádky s trávníkem a keři.

Autorská zpráva (redakčně upraveno)

Autor: CAMA Architekti s.r.o. – David Chromík, Jindřich Brož, Darina Jasanská
Spolupráce: Irma Konečná, Pavel Dostál, Petra Žlebková 
Projekt: 2010–2012
Realizace: 2014
Obestavěný prostor: 15 866 m3
Více na www.cama.cz

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*