Rezidence U Michelského mlýna

Bytový dům se nachází v centru městské části Praha 4 – Michle. Místo je charakteristické smíšenou zástavbou a to jak z pohledu funkční náplně, tak i z pohledu architektonického. Jsou tu stavby tradiční i nové, stavby vytvářející uliční fronty i stojící neuspořádaně. Z nízké zástavby vystupují věžové domy.
Objem domu tvoří dvě stavby ve tvaru písmene L, které jsou vůči sobě natočeny tak, že mezi sebou vytváří polouzavřený dvůr ve tvaru pravidelného obdélníka. Ten slouží jako zklidněná vstupní část, do které jsou situovány oba hlavní vstupy, a z něhož lze dál projít do odpočinkové zahrady v západní části pozemku. V zahradě je umístěn altán a menší dětské hřiště. Od ulice je pak zahrada oddělena přístřeškem na odpadky a oplocením s vjezdovou bránou.
Obě sekce bytového domu mají čtyři nadzemní podlaží, podzemní část s garážemi a technickým zázemím je pro oba objekty společná, přístupná po rampě.
Stavba splňuje vysoké požadavky na kvalitní bydlení jak z hlediska lokality, tak dispozičního uspořádání a stavebních materiálů. Provedení fasád je v kombinaci světlých omítek na kontaktním zateplovacím systému a tmavších ploch. Tyto materiály v přírodních barvách doplňují výraznější prvky plechových obkladů v antracitovém odstínu, čiré skleněné výplně zábradlí a gabionové konstrukce vyplněné šedým kamenem. Balkony mají lichoběžníkové tvary a vzájemně jsou odděleny plnými stěnami, takže nabízejí dostatek soukromí, nadměrně nestíní a pomáhají vytvářet dynamický tvar fasády. Ten ještě oživují dřevěné prvky posuvných slunolamů.

Zklidněný vstupní parter vytváří polosoukromý prostor, do kterého směřuje i část předzahrádek bytů v 1. NP. Přesto že se nachází na střeše podzemních garáží, nabízí dostatek zeleně díky rozčlenění gabionovými zídkami. Ty nejen že rozčleňují prostor na jednotlivá zákoutí, ale zároveň umožňují navýšení vegetačních souvrství na střeše garáží až na 0,9 m, což dovoluje pěstování množství zeleně včetně menších stromů.

Nadzemní část domu je členěna na dvě sekce s vlastními vstupy se zádveřím, odkud jsou přístupné kočárkárny, dále pak navazují chodby a schodiště. Ve čtyřech nadzemních podlažích jsou byty, přístupné ze dvou komunikačních jader se schodištěm a výtahem přes společné chodby. Byty v kategoriích 1+kk až 7+kk mají dispozice odpovídající dnešním požadavkům na bydlení: prostorné obytné místnosti, dostatek úložných prostor ve formě komor a nik pro vestavěné skříně a možnost přístupu na balkony nebo terasy a na předzahrádky v parteru.
V přízemí východní sekce je prodejna. Její vstupní a zároveň hlavní část byla situována ve snížené úrovni 1.NP, která je přístupná z ulice U Michelského mlýna, do které se otevírá vysokým rohovým prosklením.
Podzemní podlaží je věnováno převážně garážovým stáním a technologickému a provoznímu zázemí objektu (sklípky, úklidová místnost, technická místnost s výměníkovou stanicí, serverovna datových rozvodů apod.).

Konstrukční a materiálové řešení

Základní nosnou konstrukci tvoří systém železobetonových monolitických pilířů a stěn pevně spojených s monolitickými deskovými stropy. Založení konstrukce je hlubinné na pilotách. Spodní stavba je z vodostavebného betonu (bílá vana). Zavětrovací prvky objektu tvoří schodišťová jádra. Výtahové šachty jsou vestavěny do schodišť jako akusticky oddilatované celky. Schodišťová ramena jsou prefabrikovaná, ukládaná přes akustické podložky. Předsazené části stavby (balkony, lodžie) jsou vyneseny přes prvky s přerušeným tepelným mostem (izonosníky). Nenosné konstrukce jsou převážně z keramických cihelných bloků s omítkou, v 1. PP z betonových tvárnic v pohledové kvalitě. Podlahy jsou těžké plovoucí s vrstvou kročejové izolace a s nášlapnou vrstvou dle charakteru místnosti (dřevo, dlažba, koberec, stěrka). Úpravy vnitřních povrchů tvoří převážně sádrové omítky a keramický obklad. Okna a dveře jsou řešeny tak, aby splňovaly požární, akustické a tepelně izolační požadavky. Obvodový plášť budovy je zateplen – jedná se o kombinaci kontaktního zateplovacího systému a provětrávané fasády. Střechy jsou ploché s povlakovou hydroizolací přitíženou kačírkem, část střech slouží jako pobytové terasy.

Autorská zpráva

Rezidence U Michelského mlýna obdržela titul Stavba roku 2018 

Do soutěže byla přihlášena pro své netypické ztvárnění, které v kombinaci s množstvím zeleně na konstrukcích a s využitím gabionových stěn a zídek nabízí kvalitní prostor k rezidenčnímu bydlení.

Autor projektu: AGE project, s.r.o. – hlavní architekt Ing. Milan Mlada, hlavní inženýr Ing. Pavel Slezák, Ladislav Erban, Ing. Jan Ondráček (stavební a koordinační část), Ing. arch. Petra Myslivečková (prodejní dokumentace, spárořezy), Ing. arch. Adéla Křížová (klientské změny), Ing. arch. Kateřina Náhunková (interiéry), Ing. arch. Vít Průša (stavební část)
Statika: Ing. Jiří Houra a Ing. Petr Kohout – HSD statika, s.r.o.
PBŘ: Ing. Michal Hlavačka
Zdravotechnika: Ing. Jan Krpata
Vzduchotechnika: Pavel Záruba a Dušan Záruba
Vytápění: Ing. Jan Mašata
Silnoproud: Ing. Martina Kučerová a Tomáš Obrtlík – JEKU s.r.o.
Slaboproud: Michal Špaček
MaR: Ing. Jan Bláha
Dopravní řešení: Ing. Karel Mišička
Sadové úpravy: Ing. Štěpánka Šmídová a Ing. Eliška Slabochová
Dodavatel: Syner, s.r.o.
Investor: Lysithea, a.s.


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*