RHEINZINK — velkoformátové šablony

RHEINZINK – velkoformátové šablony umožňují tvůrcům rozmanité možnosti strukturování budov. Mohou být položeny vertikálně, horizontálně a diagonálně. Realizovatelné jsou i komplexní rekonstrukce objektů v konvexním nebo konkávním provedení. Je možné použít všechny povrchové verze materiálu RHEINZINK. Standardní osové šířky jsou k dispozici v rozměrech 333-600mm. Maximální délka je možná do 3m, závisí na voleném formátu šablony. Pokládka je možná zleva doprava nebo opačně, vzájemná vazba šablon je volitelná.


Historie a současnost kovových fasád
První systémové kovové fasády s různou velikostí se začaly objevovat v druhé polovině 20. století. Do té doby byly kovové fasády prováděny většinou klasickou klempířskou technikou. Systémové fasády se osvědčily u novostaveb, ale i u rekonstrukcí při sanacích a zateplování budov, kdy je žádoucí fasádu co nejméně staticky zatížit a zároveň nabídnout v krátké době dlouhodobé a kvalitní řešení.

Při projekčních návrzích tento typ fasádního opláštění umožňuje dosáhnout zajímavých a architektonicky přitažlivých výsledků. K tomuto samozřejmě přispívá vysoká užitná a estetická hodnota materiálu RHEINZINK

Podkladní konstrukce a systém pokládky
Podkladem velkoformátových je celoplošné bednění nebo kovový trapézový profil. Jednotlivé šablony jsou nepřímo připevňovány ležatými příponkami nebo připevňovacími lištami, dle potřeby dané statickým zatížením a vztlakovou sílu větru.

Máte zájem o zaslání fotografií referenčních objektů v elektronické podobě, na kterých jsou použity velkoformátové šablony? Napište si o ně zde.
 

Nepřímo upevněná šablona.


 
Připevňovací lišty se používají v krajových a rohových oblastech, které jsou vystaveny vyššímu namáhání sáním větru.  

Navrhování a použití
K jednoznačné představě o použití a aplikaci systému RZ velkoformátových šablon slouží technická publikace RZ Velkoformátové šablony, Navrhování a použití. Publikace popisuje použití šablon z produkce RHEINZINKu pro všeobecně prováděné opláštění fasád ve světě. Slouží pro odborné navrhování a technické použití v běžných případech. Detailní výkresy, které jsou zobrazené v návodu na pokládku, popisují standardní detaily systému.

V případě Vašeho zájmu o zaslání publikace v elektronické podobě nás kontaktujte zde .
Pro neběžná řešení kontaktujte RZ poradenství zde.

Autor článku: Ing. Jiří Slapnička, RHEINZINK ČR s. r. o.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*