Rodinný dům v Českém ráji

Rekonstrukce stodoly (rok 2005)
Místo původní zemědělské usedlosti bylo v průběhu let postupně transformováno pro rekreační účely. Skládalo se ze tří objektů – vejminku, stodoly a špejcharu. Již v 70. letech minulého století byla stodola adaptována na rekreační objekt, který však přestal vyhovovat nárokům svých majitelů. Do příběhu této stavby vstoupilo studio ASGK design již v roce 2005. Projekt na přestavbu původní stodoly a špejcharu byl realizován o dva roky později. Ústřední budova stodoly zaznamenala radikální zásah do dispozice, jejíž hlavním účelem bylo propojení obytného prostoru přímo se zahradou. Předobrazem byla archetypální stodola se středním průjezdným traktem, který je transformován do velkorysého prosklení fasád, které vytváří průhled domem.

Novostavba (rok 2019)
V roce 2017 oslovili klienti ateliér ASGK znovu. Tentokrát s představou o nahrazení původního vejminku, jehož zazděná dřevěná hrázděná konstrukce začala postupně degradovat. Výsledkem této výzvy je nově zděná stavba menšího dvoupodlažního rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu se dvěma dětmi. Nový dům doplňuje původní trojdomí a dokončuje tak kompletní transformaci historické zemědělské usedlosti, jejíž stopa i náboj zůstaly uchovány.

Původní vejminek podélného tvaru byl nepodsklepeným jednopodlažním objektem s podkrovím. Nový dům reflektuje hmotu a umístění původního objektu a upravuje je tak, aby vyhověly přáním klientů a poměrům v území. Hlavní inspirací návrhu byla výjimečná lokalita mezi dvěma dominantami – přírodní a kulturně-historickou. Pískovcová skála lemuje pozemek ze severo-východu, zatímco nejcennější výhledy na středověký hrad směřují na jiho-západ. Umístění pozemku s sebou přináší specifika, která plynou z požadavků pro výstavbu v oblasti CHKO a ochranném pásmu nemovité kulturní památky. Návrh domu reflektuje přítomnost historického a přírodního elementu, které spolu zde úzce souvisí. Snoubí je v hlavní motivy návrhu, provázející celý dům.

Nový dům má dvě obytná nadzemní podlaží (přízemí a podkroví) a je – stejně jako původní vejminek, zastřešen tradiční sedlovou střechou. Stávající objekty na pozemku tvoří s novým domem kompoziční a funkční celek. Nový dům je stejně jako původní bouraná budova orientován na pozemku podélně. Oproti původnímu vejminku je mírně natočen v severo-jižním směru, aby vytvořil co nejlépe využitelný venkovní prostor. Ten je nově členěný na intimnější část dvorku obestavěného trojdomím a prostrannějším předpolím před nově vzniklým domem. Domy společně tvoří kompozici reflektující tradiční strukturu rostlé vesnické zástavby. 

Na sousední parcele se nachází necitlivá novostavba masivního rodinného domu, která nahradila původní útlý jednopatrový vesnický domeček. Sousední dům zásadně a nepříznivě ovlivňuje hmotové poměry v území, které návrh novostavby útlejšího rodinného domu zmírňuje. Důležitou podmínkou umístění stavby bylo zachování současného výhledu na hrad – významné pohledové kvality celého okolí, ze stávající budovy (původní stodoly). S tímto cílem je novostavba vůči původnímu vejminku natočena blíže ke skále, díky čemuž její štít zároveň odstiňuje přímý pohledový kontakt s rušivým domem na sousedním pozemku.

Novostavba rodinného domu je navržena tak, aby svým vzhledem zachovávala ráz a tvarosloví tradiční místní výstavby, jsou zde však použita i novodobá řešení, která dotvářejí celkový koncept domu.

Dispozice domu
Do domu se vstupuje prosklenými dveřmi ze zápraží. Po průchodu předsíní s provozní částí domu a sociálním zázemím se prostor otevírá do velkorysého obývacího pokoje s jídelnou a kuchyní. Hlavní obytný prostor je orientován jihozápadním směrem. Navazuje na něj zastřešené zápraží, které se využívá jako terasa pro posezení před domem. Centrální prostor domu je otevřený, vzdušný a bohatě prosvětlený díky proskleným plochám z jihu, západu a východu. Takto je obytný prostor osvětlen po většinu denní doby. Ústředním motivem centrálního prostoru je krb, který se nachází při jihovýchodní stěně a v podélné ose místnosti pohledově spojuje všechny funkce, které hlavní obytný prostor naskýtá. Místnost je vybavena velkým stolem k pohodlnému usazení celé rodiny. Obývací pokoj je propojen s druhým podlažím přímým schodištěm, pod nímž se nachází spíž, která je takto situována v těsném dosahu kuchyně.

V přízemí je dále navržena komora a vestavěné skříně s dostatečnou kapacitou úložných prostor. Ze vstupní chodby je přístupná technická místnost s tepelným čerpadlem a příruční toaleta.

V podkroví je umístěna ložnice rodičů, dva dětské pokoje, koupelna se sprchovým koutem a samostatné WC s umývátkem. Díky navrženým vikýřům lze pohodlně využívat celé podkroví domu. Všechny ložnice mají okna orientovaná jihozápadním směrem, který skýtá kýžený výhled k dominantě nedalekého hradu. V ložnici rodičů je ve vikýři navrženo vysoké francouzské okno, které nabízí nádherný výhled do okolí a těsné spojení s přírodou. Dětské pokoje mají navržena okna s parapetem. Místnosti jsou doplněny na míru zhotoveným vestavěným nábytkem. Koupelna a místnost WC jsou osvětleny a provětrávány okny severovýchodními, tj. směrem ke skále. Stejným směrem jsou orientována i okna nad schodištěm, kde monumentalita a všudypřítomná blízkost skály nejvíce vyniká.  

Materiálové řešení
Materiálové řešení domu je laděno dle technických i estetických požadavků s ohledem na tvorbu v kulturně-historicky významném prostředí. Exteriér domu je laděn do odstínů, které mají reference v okolním prostředí přírodním i uměle vystavěném. Pro fasádu je navržena šedo-béžová barva, která odkazuje k odstínu pískovcové skály za domem, a podporuje pohledové splynutí domu a skály. Výraznějšími prvky na fasádě (a zároveň i v interiéru) jsou okenní rámy, pro které byla vybrána vínově červená barva. Tato barva je inspirována červenými javory v zahradě a navazuje též na barvu okenních rámů ostatních objektů. Slunné zápraží, které je zároveň vstupem do domu, je podezděno přírodním kamenem, na které jsou položena dřevěná terasová prkna. Celé zápraží kryje subtilní ocelová konstrukce zastřešena šedým bezkomůrkovým polykarbonátem.

Interiér domu je světlý s využitím přírodních materiálů v co nejvyšší míře. Neutrální řešení interiéru dává vyniknout nádherným výhledům orámovaným vínově červenými rámy oken a spojení s krajinou. Strop v přízemí tvoří přiznaná nosná konstrukce dřevěných trámů, které jsou spolu s prkenným záklopem opatřeny lehkou poloprůhlednou bílou olejovou lazurou. Podlahu v hlavním obytném prostoru tvoří velkoformátová keramická dlažba v barvě terracoty s podlahovým vytápěním. Hlavní obytný interiér je doplněn antracitovými kovovými detaily včetně stropních válcovaných U profilů lemujících otvor schodiště. V podkrovních ložnicích je na podlaze použito přírodní jasanové dřevo s výraznou kresbou, která je podtržena okolními neutrálními povrchy v místnostech. Zajímavostí interiéru je barevná keramická mozaika tvořena trojúhelníkovými barevnými segmenty v koupelnách, která byla navržena na míru.

Technické a technologické řešení
Konstrukčně se jedná o nepodsklepenou zděnou stavbu z tvárnic Porotherm. Strop je dřevěný trámový. Stavba je založena na železobetonové základové desce. Skladba sedlové střechy byla navržena dvouplášťová s dřevěnými krokvemi, mezikrokevní izolací a provětrávanou mezerou. Krytinu střechy tvoří ploché betonové tašky především z důvodu zvýšené mechanické odolnosti v případě pádu odlomků skály na střechu.

Dům je navržen v nízkoenergetickém standardu. Teplá voda a vytápění v objektu jsou zajištovány tepelným čerpadlem voda – vzduch. Vytápění je dále podpořeno krbovými kamny v hlavním obytném prostoru. Větrání v domě je přirozené, okna jsou osazena ve všech místnostech domu. 

Dům v Českém ráji II.
Místo: Český ráj
Projekt: 2017
Realizace: 2018 – 2019
Užitná plocha: 119,1 m2
Obestavěný prostor: 530 m3
Architektonické studio: ASGK Design s.r.o.
Autoři návrhu: Mgr. arch. Gabriela Kaprálová, Ing. arch. Monika Tomšová (Čurdová), Ing. arch. Karolína Falladová

Autorská zpráva
Foto: Peter Fabo


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*