Rodinný dům v Malenovicích

Stavebník si přál rodinný dům poskytující prostor pro aktivně žijící, sportovně založenou čtyřčlennou rodinu, kterou často navštěvuje větší množství přátel a příbuzných. S prostorným, vzdušným a celý den prosluněným interiérem a výhledy na vrchol Beskyd – Lysou horu. Dispozici si investor přál bezbariérovou, s možností jednoduchého propojení hlavního obytného prostoru s dětskými pokoji a pracovnou.

Zadání vyhovoval objekt ve tvaru kříže s ideální orientací ke světovým stranám, kterou rozsáhlý pozemek umožňoval. Novostavba RD je navržena jako jednopodlažní nepodsklepená stavba s obytným podkrovím nad garáží, která obsahuje jednu bytovou jednotku a technické zázemí nutné pro provoz domu. V centrální části domu, orientované přímo na jih, je umístěn hlavní obytný prostor.

Konstrukční a materiálové řešení
Objekt je založen na základových pásech ze ztraceného bednění vyplněného betonem a základové desce. Díky sklonu terénu je objekt proveden ve dvou výškových úrovních, garáž je umístěna v nižší části. Svislé konstrukce jsou provedeny klasickou zděnou technologií z vápenopískových cihel tl. 240 mm, doplněnou o ocelové sloupy z válcovaných profilů v místě rohových oken. Jako vodorovné konstrukce jsou použity ŽB ztužující věnce, které nad okny tvoří průvlaky. Pultové střechy jsou provedeny šikmou pokládkou ŽB předepjatých panelů Spiroll, které jsou také použity jako stropní konstrukce nad garáží. Centrální sedlová hmota je uzavřena klasickým hambálkovým krovem.

Zateplení objektu je provedeno kontaktním zateplovacím systémem z grafitových EPS v tl. 250 mm, podlahy jsou zatepleny v tl. 320 mm. Krov a šikmá střecha jsou taktéž zatepleny v tl. 380 mm. Na sedlové střeše a navazujících maskách je použita hliníková falcovaná krytina Prefa. Pultové střechy jsou provedeny jako zelené s extenzivní zelení na hydroizolaci z EPDM fólie Firestone.
Autorská zpráva

Místo: Malenovice č. p. 304
Investor: soukromý
Autor: Jan Beneš, petit atelier, s. r. o.
Zhotovitelé: Sdružení více odborných firem – RV Styl, s. r. o., ČAGAN, s. r. o., AREXSTAV, s. r. o., DAFE – PLAST Jihlava, s. r. o., Richard Jelínek, s. r. o. (Admonter studio), 100-laři – Rostislav Martynek
Realizace: 09/2015 až 12/2016
Obestavěný prostor: 1880 m3
Zastavěná plocha: 353 m2
Investiční náklady: 8,5 mil. Kč
Ukazatel na měrnou jednotku: 4520 Kč/m3 OP
Foto: archiv autora

Použitý systém KMB SENDWIX:
Obvodové a vnitřní nosné stěny ze SENDWIX 8DF-LD 
Vnitřní příčky ze SENDWIX 4DF-LD

KMB SENDWIX
Vápenopískové bloky SENDWIX jsou na českém trhu již zavedeným materiálem. Svými vlastnostmi jsou optimální pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních budov. Vyrábějí se pouze z přírodních materiálů: vápna, písku a vody. Vysoká únosnost vápenopískových bloků umožňuje stavbu nosných konstrukcí již od tloušťky stěny 175 mm. To přináší úsporu obestavěného prostoru a investičních nákladů či naopak zvýšení zisků v podobě rozšíření obytné plochy v jednotlivých podlažích. Systém umožňuje zavedení elektroinstalační techniky do prostoru dutých děr v jednotlivých blocích. Menší spotřeba omítkových směsí díky přesným rozměrům zdicích prvků vede k celkové finanční úspoře. Úspora se projeví i u mezibytových stěn. Díky objemové hmotnosti materiálu mají vynikající akustické vlastnosti. Vzhledem k vysoké nosnosti vápenopískových bloků (40 N/mm2) je možné použít tento materiál i pro stavby bytových domů, a to ve všech typech nabízených šíří zdiva (290, 240, 175 mm). Umožňuje výstavbu až sedmipodlažních budov bez použití skeletové konstrukce. Vápenopískové zdivo je díky vysoké pevnosti využitelné zvláště pro stavby s vysokým zatížením, kde je požadavek na větší únosnost zdiva při větším rozpětí nosných stěn. Jde tak o alternativu monolitických betonových konstrukcí.

Objemová hmotnost materiálu je zhruba dvakrát vyšší než u páleného bloku, proto je možné dosahovat vynikajících akumulačních schopností, jež se hodí pro zachovávání stabilní teploty interiéru v letním i zimním období. Energetické náklady na provoz objektů jsou poté minimální.

www.sendwix.cz
www.kmbeta.cz

Publikováno v časopise Stavba č. 4/2017, str. 68–69

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*