Rodinný dům v Nemošicích

Pasivní dřevostavba rodinného domu v obci Nemošice u Pardubic je realizována v území s různorodou zástavbou příměstského charakteru. Poloha stavby byla volena tak, aby došlo k využití všech hodnot pozemku, kterými jsou zejména kvalitní výhled a návaznost na volnou krajinu. Dům svou hlavní hmotou respektuje uliční čáru definovanou okolními objekty. Část pozemku přiléhající k ulici je ponechána bez oplocení, vytváříme tak v sevřené předměstské lokalitě s minimalizovaným veřejným prostorem velkorysejší předpolí domu.
Architektonický koncept je založen na vizuálním působení dřevěného hranolu položeného rovnoběžně s ulicí, který je v místě vstupu akcentován příčnou převýšenou hmotou. Spolupůsobení obou objemů je podpořeno jejich podélnou proporcí, výškovou diferenciací a použitím kontrastních materiálů. Kromě základních vnějších podmínek návrhu (orientace ke světovým stranám, atraktivní výhledy do krajiny a dosažení pasivního standardu u ne zcela ideální geometrie a orientace) bylo sledováno téma skloubení jisté míry velkorysosti a intimity. To vyústilo v řešení, které se obejde bez vysokých plotů, zapojuje část pozemku do formování ulice a zároveň přináší nerušené prostředí obytné zahrady. Předmětem návrhu, spíše než tradičně vnímaný rodinný dům, je byt v zahradě.
Dispozice byla navržena tak, aby bylo za daných prostorových limitů dosaženo rovnováhy požadavků na množství prostoru, míru pohodlí a soukromí čtyřčlenné rodiny. Dům je navržen jako jednopodlažní přízemní bez podsklepení. Dispozice je rozčleněna na klidovou a společenskou zónu. Dům obsahuje vstupní krytý prostor s možností odstavení automobilu, doplněný o místnost sloužící jako sklad či dílna.

Konstrukční řešení
Objekt byl navržen jako dřevostavba, základnímu konstrukčnímu schématu je podřízena modulová síť a rozpony stropů do maximální šíře 4,7 m. Založení je provedeno prostřednictvím základových pasů. Obvodový plášť je z certifikovaného systému Diffuwall s vysokým podílem tepelné izolace (350 mm) a provětrávanou fasádou z latí ze sibiřského modřínu s mezerami a fasádních desek Cembrit v červené barvě. U dřevěné fasády se předpokládá její přirozené stárnutí a postupné zešednutí.
Plochá střecha je dřevěná jednoplášťová s masivní vrstvou tepelné izolace a s hydroizolační vrstvou z PVC. Okna jsou dřevěná s trojsklem. Stínění oken je zajištěno venkovními screenovými roletami.

Autorská zpráva

Autoři návrhu a generální projektant: Med Pavlík architekti s.r.o. – Ing. arch. Lukáš Pavlík, Ing. arch. Tomáš Med, Ph.D.
Hlavní inženýr projektu: Ing. David Chvojka

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*