Rodinný dům ve Vraném nad Vltavou

Pasivní stavba se začlenila do čtvrti rodinných domů, proporcí ani měřítkem nevybočuje z okolní zástavby. Její orientaci a tvar jsme určili na základě analýzy oslunění domu a parcely a analýzy vizuální provázanosti s okolím. Jejich vyhodnocením bylo vybráno místo pro dům, které umožnilo vytvořit intimní prostor v zahradě a zároveň se otevírá krajině. Při vhodné skladbě rostlin se zahrada vizuálně propojí s krajinou, takže podporuje pocit sounáležitosti se svým okolím. Zároveň je pozice domu plně funkční a logická vzhledem k příjezdu na parcelu.

Základní koncept domu ovlivnil požadavek na propojení současných potřeb bydlení s tradicí stavění lidových staveb na českém území. Pro návrh jsme proto převzali základní principy venkovských staveb. Jedná se především o obdélníkový půdorys, trojdílné členění dispozice, boční vstup do domu, sedlovou střechu se sklonem 40-45°, nasazení trojúhelníkového profilu střechy na hmotu přízemí a výškové usazení hmoty domu na terén tak, aby vznikl plynulý přechod přízemí na terén. Důležitá byla i konstrukční provázanost s dispozicí stavby. Dodržením těchto principů vznikl archetyp chalupy převládající na českém venkově v období do konce 19. století.
Archetypální tvar domu je čitelný zvenčí i zevnitř. Tomuto efektu pomáhá otevření stropu ve střední části půdorysu a „zvednuté okraje” v obytných prostorách vytvořené vynecháním krajových polí stropu na delších stranách domu. Efekt čitelnosti domu zvenčí/zevnitř zdůrazňuje i vizuální shodnost omítek vně i uvnitř objektu, která tak posiluje celkový výraz domu.
Dalším výrazným prvkem je „pec” uprostřed obytného prostoru. Do tohoto objektu byly zakomponovány schodiště, knihovna, krb a kuchyňská linka. Uvnitř skrývá technologie pro vytápění domu. Obdobně jako se ve starých chalupách chodilo na pec spát, i zde se po tomto objektu stoupá k ložnicím.
Rytmus různě velkých dřevěných oken drží určitou míru symetrie ve fasádě a přidává tak domu na důstojnosti. Analogicky ke starým chalupám je tmavě šedá střecha lehce kontrastní vůči omítkám v bělavé barvě.
Stavba garážového stání se skladem byla navržena jako maximálně zjednodušený přístřešek provedený ve stejném povrchu omítky jako rodinný dům.

Autorská zpráva
Foto: Jaroslav Hejzlar, Jan Medek, Jakub Tomec

Ocenění: Pasivní rodinný dům roku 2015, Dom doka 2017, cena čitatelov (SK)

Autoři: ….kontinual, projekční ateliér – Jan Medek, Pavel Pácalt

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Jen malá otázka: k čemu jsou průhledná dvířka |pece|, když se kolem ohně nedá sedět? Oheň je přece od pradávna ústředním místem pro shromažďování lidí.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*