Rok lidové architektury

Slavnostní zahájení Roku lidové architektury bude 7. ůnora 2013 v 18 hodin v Kotěrově centru architektury – Trmalova vila 11, Praha 10 Strašnice.
Součástí zahájení bude otevření výstavy  Slavné stavby Jakuba Bursy a jihočeských lidových mistrů.
Výstava bude v Trmalově vile přístupna veřejnosti od 8. ůnora do 10. března 2013.

Tisková zpráva  k  zahájení Roku lidové architektury Čech, Moravy a SlezskaV letošním roce 21. července vzpomeneme 200. výročí narození  Jakuba Bursy.
Zednického mistra, stavitele a nesporně také lidového umělce Jakuba Bursu (1813 – 1884) můžeme oprávněně označit za nejznámějšího, nejoriginálnějšího a nejsvéráznějšího tvůrce zděné lidové architektury 19. století. Byl jedním z prvních zedníků, kteří začali průčelí vesnických usedlostí zdobit do plochy rozvinutým štukovým dekorem. Jako první v kraji rovněž na svých stavbách zaváděl různé technické novinky, například rušil černé kuchyně a zřizoval sporáky s tahovými komíny. Oblast jeho působnosti byla ve srovnání s jinými obdobnými okrsky dosti rozsáhlá – svá díla zanechal v řadě vesnic a městeček na členitém území šumavského předhůří mezi Strakonicemi a Prachaticemi.
Narodil se 21. července 1813 v chalupě čp. 17 v Dolních Nakvasovicích u Vlachova Březí v zednické rodině. Od malička vypomáhal svému otci Janovi, vyučil se zednickému řemeslu a v roce 1831 byl ve Vlachově Březí přijat do zednického cechu. Poté několikrát pobýval na zkušené „ve světě“, pravděpodobně v Rakousku či Německu, kam odcházela za prací řada řemeslníků zejména z jižních Čech.

Mistrů lidové architektury je však ve všech krajích a regionech velká řada: zedničtí mistři, kameníci, tesařští mistři, fasádníci jako byli  v jižních Čechách především zmíněný Jakub Bursa, Jan a Martin Šochovi, Martin Paták, bratří Štráfeldovi, Jan Hospodář a další, na Vysocku a Železnobrodsku Jan Chaloupecký a Jan Šída, na Sobotecku Josef Havlín a Jan Hortík, bratří Zábranové v horním Posázaví, Jan Čihák na Pardubicku a Přeloučsku, Stanislav Petroš na Frýdecku a mnoho a mnoho dalších. Známých, ale většinou dnes již neznámých a zapomenutých mistrů lidového stavitelství byli desítky a stovky.

V závěru loňského roku, 7. prosince se proto sešli ve Vlachově Březí  starostové obcí Bursova okruhu, zástupci Národního památkového ústavu, zástupci iniciátora Roku Jakuba Bursy  – společnosti Foibos a další,, aby projednali Vlachovobřezskou výzvu, která iniciuje pořádání Roku Jakuba Bursy a jihočeských mistrů lidové architektury a zároveň vyzývá k organizování Roku lidové architektury Čech, Moravy a Slezska  v celé republice.
Vyzývají k tomu, aby v letošním roce 20. a 21. 7. byly pořádány na počest Bursova narození Dny lidové architektury  v celé republice a aby se tyto dny staly tradičními i v dalších letech.

Rokem lidové architektury 2013 bychom tak chtěli vzdát hold těm všem, známým i neznámým tvůrcům lidové architektury a stavitelství, a zejména dát impuls k poznávání  jejich díla, jejich dědictví a našeho architektonického a kulturního bohatství.
Toto bohatství se nachází nejen v 61 památkových rezervacích a více jak 200 památkových zónách, ale na stovkách dalších míst, vesnic, měst a celé naší krajiny.

Proto výzva k Roku lidové architektury  směřuje ke všem institucím, organizacím, dobrovolníkům, muzeím lidové architektury, skanzenům, obcím a městům, prostě všem, kteří pečují o to, aby dědictví lidové architektury bylo zachováno, chráněno a hojně navštěvováno.

Centrálně budou provozovány webové stránky, kde organizátoři aktivit budou moci zveřejňovat své programy, pozvání, aktivity, zajímavosti a informovat všechny zájemce o lidovou architekturu z domova i zahraničí.

Budou vydány základní materiály, realizována výstavní expozice lidové architektury, katalog, mapa a další.

Po celou dobu aktivit Roku lidové architektury 2013 bude fungovat metodické a organizační centrum – Kotěrovo centrum architektury v Praze 10, Trmalově vile čp.11.

Foibos Bohemia, o.p.s.
FOIBOS BOOKS, s.ro.
Kotěrovo centrum architektury
Vilová 11, Praha 10
www.SlavneStavby.cz
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*