Růžena Žertová – |Architektka domů a věcí|

Jedním z ukazatelů stavu/kondice architektury je schopnost její sebereflexe. Má mnoho podob, přes soutěže a udělovaná ocenění, přes vyrovnávání se s výsledky v zahraničí atd., až po odborná periodika, recenze, studie a publikace. Nakonec k tomu patří i občasná tsunami na webové síti a počínající mezigenerační diskuze. Postupné monografické zpracování životního díla českých architektů je navíc také měřítkem, na kterém se vykazuje vzdálenost době před Listopadem 1989. Takže ať si o aktuální kondici české architektury myslíme cokoli, tak doslova žně, pokud jde o monografie, které máme nyní „po ruce“ – ať již jde o Bočana, Benše, Lábuse, Pleskota, Pragera, Šrámkovovou, Machonina a Machoninovovou a další jsou nepopiratelným přínosem. Navíc se zdá, že jsou zpravidla víc než pouhou prezentací architektova díla a života. Filmové zpracování života a díla Karla Pragera, skauta, „pétépáka“, ambiciózního a autoritativního architekta by bylo rozhodně nejen větším dramatem než televizní seriály typu Ordinace, Růžové zahrady atd., ale bylo by „bližší životu“. A pro média příležitostí, aby se vzdálila omílání trivialit. Ovšem přiznání, vyjmenování architektů, kteří monografii dosud nemají, a fatálně na této scéně chybí (Hubáček, Filsak, Ruller ad.!), by narušilo poklidnou recenzi.

I proto je třeba přivítat vydání knižního titulu „Růžena Žertová. Architektka domů i věcí“ z dílny svědomitého autora a editora Petra Klímy. Je vyplněním závažného bílého místa na pomyslné mapě české architektury. A rovněž, doufejme, nepřehlédnutelným počátkem splácení dluhu vůči mimopražským architektům. Obojí je plus publikace.  

Ale především Petr Klíma s dalšími autory cílevědomě krok za krokem mapuje život a dílo Růženy Žertové a objevuje, odkrývá neznámá fakta. Obchodní dům Labe v Ústí nad Labem (2013), svým konceptem, zvolenou technologií, estetikou učinil z Růženy Žertové stálici na pomyslném nebi české architektury. Publikace editovaná Petrem Klímou nabídne čtenáři celou šíři architektonického díla této přední české architekty – obchodní domy, rodinné domy, obytné soubory, interiéry a d.; k výčtu patří i deskripce pozoruhodných nerealizovaných projektů. Štastnou volbou editora je připojení díla bratra Růženy Žertové architekta Petra Žerta i díla partnera a posléze manžela Igora Svobody (již jeho monumentální silo na rýži, luštěniny a kávu v Roudnici nad Labem by mělo upoutat pozornost k doposud opomíjenému dílu tohoto architekta). 

Kapitoly „Tvary a systémy. Svítidla“ Petra Štěcha a „Fascinace materiálem. Umělecké řemeslo“ představují umělecké řemeslo (architektka aniž by se vzdala racionálního přístupu uplatnila „vášeň pro práci s materiálem“) – svítidla, práci s textilem, šperky – jako neodmyslitelnou součást tvorby Růženy Žertové. Architekta i zde za sebou zanechala trvalou stopu – stala se jednou „z vůbec nejaktivnějších a nejvýraznějších designérek svítidel sedmdesátých a osmdesátých let minulého století u nás“ (A. Štěch, str. 129). Nezaměnitelný „silný karteziánský rukopis“ známý z její architektury přibírá ve špercích hravost.

Rozhovor Petra Pelčáka s Růženou Žertovou knihu samozřejmě oživuje a nabízí čtenáři „náhled do dramat života a dramat doby“ – tak se to obvykle říká a píše. Nicméně je to právě skromnost, slovní úspornost, věcnost a racionalita, absence jakýchkoli běžně používaných frází v odpovědích architektky – si čtenáře podmaní. 

K publikaci patří i výsledky mravenčí, ale nezbytné práce, Životopisný přehled, strukturovaný Soupis díla (str.261-263), zachycení Soutěží a ocenění, Výstav. „Literatura a další zdroje“ (str. 267 – 272) dokládají již námi zmiňovanou solidnost této práce; čtenář jistě nepřehlédne vyčerpávající „Rešerše k přehledu České a slovenské architektky v Architektuře ČS(S)R 1946 -1989“. Knihu uzavírá anglické resumé a Poděkování.

Knihy, jakou je recenzovaná „Architektka domů i věcí“ vznikají pomalu, jsou výsledkem úmorné práce a ve spojení s naplněným konceptem představují trvalou hodnotu. 
Jakub Heidler, Oldřich Ševčík 

Klíma, Petr (ed.): Architektka domů i věcí.
VŠUP v Praze 2016, str. 280,
ISBN 978-80-86863-87-0


Publikováno v časopise Stavba č. 4/2017, str. 16
   
Souvisejíc články:
Architektka domů a věcí. Muži v životě Růženy Žertové: Petr Žert a Igor Svoboda  25.5.2017
Růžena Žertová hostem ve vile Tugendhat  4.4.2017
Architektura Pardubic – Prior Pardubice  23.3.2017
Růžena Žertová: Architektka domů i věcí  17.2.2017
Výstava: Růžena Žertová  10.9.2013

                                                                         

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*