Seitlová: Stavební úřady udělují podmínky mimo rámec působnosti

Do stavebních povolení vkládají podmínky, kterými je stavebníkovi ukládána určitá povinnost, která je nezákonná a později nevymahatelná.

Stavební úřady v Česku často překračují rámec své působnosti a do stavebních povolení vkládají podmínky, kterými je stavebníkovi ukládána určitá povinnost. Ke stanovení podmínky přitom často není žádný důvod, jde pouze o zohlednění požadavků sousedů, například zastínění pozemků zelení. Udělování takových podmínek je jednak nezákonné, ale později aktéři řízení zjistí, že jsou tyto podmínky i nevymahatelné, řekla ČTK zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová.

Obvykle se jedná o podmínky z oblasti občanského práva a stavební úřady si tímto postupem snaží usnadnit průběh řízení. Považuje za pravděpodobné, že se soused proti stavebnímu povolení odvolá, a proto raději přistoupí na jeho požadavky a zcela mimo rámec své působnosti začlení do rozhodnutí podmínky, kterými stavebníkovi ukládají povinnosti,“ řekla Seitlová. Většinou jde o maximální povolenou výšku zeleně, která by jinak mohla zastínit sousedův pozemek.

„Stavební úřad ale nemá žádné mechanismy jak dohlížet a vymáhat plnění těchto podmínek. Aktéři tuto skutečnost navíc zjistí až v době, kdy nelze rozhodnutí úřadu přezkoumat jako celek a jediným řešením je vyslovení nicotnosti problematické části rozhodnutí,“ řekla Seitlová. To ale platí jen pro stavební rozhodnutí vydané po 1. lednu 2006, u těch dřívějších nezbývá aktérům než vymáhat konkrétní podmínku v občanskoprávním sporu.

Zdroj: Zpráva ČTK 10.12.2008

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*