Seminář 27. 11. v Praze: POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STŘECH A PODKROVÍ

Obsahem semináře budou: Požární odolnost nosných konstrukcí střech a střešních plášťů – Posuzování střešních plášťů u plochých a šikmých střech – Střechy a fotovoltaika. – Ochrana dřeva pomocí protipožárních nátěrů. Akci pořádá STUDIO AXIS, spol. s r.o. ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany PKPO.


Přednášející a obsah semináře:

• Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., PKPO a Fakulta stavební ČVUT
Posuzování střešních plášťů u plochých a šikmých střech:
– namáhání plochých střech tepelným tokem,
– střešní plášť nad požárním stropem a stropem s nižší požární odolností,
– hořlavé a nehořlavé úpravy v požárně nebezpečném prostoru,
– praktické příklady závad s hořlavou krytinou na plochých střechách,
– požární stěny s převýšením a bez převýšení nad střechou
 
• Ing. František Chuděj, PKPO
Střechy a fotovoltaika:
– rizika vyplývající z instalace fotovoltaických panelů na střechách budov,
–- chyby v provedení střešních plášťů,
– problémy při provádění požárního zásahu,
– kabelová vedení při instalaci fotovoltaických systémů.
 
• Ing. Petr Kejklíček, PKPO
Požární odolnost nosných konstrukcí střech a střešních plášťů:
– šíření požáru po krytině,
– prostupy střechami,
– střešní okna, světlíky a podhledy v podkroví,
– ochranné pásy a odstupové vzdálenosti od sousedních střech.
 
• Ing. Magdaléna Dufková, PKPO
Ochrana dřeva pomocí protipožárních nátěrů:
– druhy protipožárních nátěrů užívaných na dřevěné konstrukce,
– specifikace a funkce impregnační vs. intumescentní nátěry, srovnání, výhody a nevýhody,
– krovy památkových objektů a jejich ochrana proti požáru,
– zkušební normy na stanovení příspěvku k požární odolnosti dřevěných konstrukcí pomocí nátěru.
 
Seminář je pořádán ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany (PKPO).
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA.
On-line přihlášku najdete zde.
 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9
Tel.: 277 775 917, 277 775 918
Fax: 277 775 919

 


CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*