Seminář: „Autorská práva ve stavebnictví“

Termín konání:
úterý 24.1.2012 Teplice (Bankovní institut vysoká škola, a.s., ul. 28. října 26/850, Teplice, přednáškový sál č. 1)
úterý 28.2.2012 Praha (Bankovní institut vysoká škola, a.s., Nárožní 2600/9, Praha 5, budova CAMPUS)

Cíl semináře:
seznámení s nejdůležitějšími zkušenostmi a poznatky z praktické aplikace zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v oblasti stavebnictví
Předmět výkladu:
přehled nejdůležitějších ustanovení autorského zákona a jejich vzájemné vztahy, základní pojmy a kategorie – autorství, spoluautorství, vznik a obsah práva autorského, smluvní úprava autorských práv a nakládání s nimi, licenční smlouva, smluvní typy, zvláštní ustanovení o některých dílech ve vazbě na oblast stavebnictví
účastníkům budou před zahájením přednášky poskytnuty tištěné písemné materiály pro snazší orientaci v předmětné problematice. Dotazy k výkladu bude možné klást interaktivně v celém průběhu semináře.
Seminář je určen:
všem účastníkům procesů projektování a realizace (provádění) stavebních činností, především pracovníkům investičních útvarů, inženýrských a projektových kanceláří, dále autorizovaným architektům, inženýrům a technikům činným ve výstavbě, pracovníkům zhotovitelských subjektů (stavebních firem) a také pracovníkům stavebních úřadu všech stupňů. Rovněž soudním znalcům v oboru stavebnictví a studentům VŠ.

Program:
1) úvod – informace k písemnému materiálu – aktuální přehled platné právní úpravy v dané oblasti, právní rámec
2) přehled – základní pojmy a kategorie autorského zákona, předmět práva autorského
3) výklad – autorství, spoluautorství, vznik a obsah práva autorského, smluvní úprava autorských práv a nakládání s nimi, licenční smlouva, smluvní typy, zvláštní ustanovení o některých dílech
4) závěr – základní principy ochrany autorských práv, správní delikty, vztah k profesním předpisům ČKAIT, diskuse k přednesené problematice, odpovědi na dotazy posluchačů, anketa, závěrečné shrnutí

Lektor:
Mgr. Ing. David Jedinák
právník, člen České společnosti pro stavební právo, autorizovaný technik pro mosty a inž. konstrukce, člen výboru ČKAIT oblast Ústí nad Labem, člen Klubu nezávislých odborníků ve vodním hospodářství

Tento seminář je akreditovaný ČKAIT a je hodnocen 1 bodem v Programu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Po absolvování semináře obdrží posluchači osvědčení o jeho absolvování – potvrzení.

Možnosti přihlášení a platby:
– elektronicky e-mailem na info@buildinglaw.eu nebo on-line na www.buildinglaw.eu
– telefonicky na tel. asistentky společnosti – Barbora Janečková – 606 143 781
– uzávěrka přihlášek – 20.1.2012 pro Teplice, 24.2.2012 pro Prahu
– platba předem převodem na základě vystaveného daňového dokladu
– v přihláškách uvádějte do kterého školícího místa se hlásíte – Teplice/Praha
Bližší informace a přihlášky na semináře získáte na www.buildinglaw.eu

zdroj: Building & Law

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*