Seminář: GARÁŽE Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA

12. 4. 2012 – čtvrtek – od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD)
Obsahem školení bude současná legislativa z oblasti PO a TPG, provoz vozidel na LPG a CNG, dispoziční řešení garáží, požární úseky a požární odolnost, větrání, požárně bezpečnostní zařízení – EPS, protipožární vybavení objektů – vnitřní hydrantové systémy, hasicí přístroje, atd.

Přednášející a obsah semináře:

Mgr. Jiří Tesař – PKPO:
– rozdělení garáží a legislativa
– současná platná legislativa z oblasti PO a TPG
– provoz vozidel na alternativní paliva a jejich rozdělení
– základní podmínky parkování vozidel v hromadných garážích
– jednoduché příklady řešení

Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. – Fakulta stavební ČVUT:
– dispoziční řešení garáží
– požární úseky
– únikové cesty
– požární odolnost

Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. – PKPO:
– větrání přirozené a nucené
– požárně bezpečnostní zařízení – EPS
– odvod kouře a tepla

Jan Tuček – PKPO:
Protipožární vybavení objektů – vnitřní hydrantové systémy, hasicí přístroje:
– požadavky na instalace vnitřních hydrantových systémů
– technické řešení instalace – typy hydrantových systémů
– chyby v umístění a instalaci, pravidelné kontroly
– hasicí přístroje – základní požadavky
– hasební schopnost, třídy požáru – doporučené typy hasicích přístrojů
– umístění hasicích přístrojů, pravidelné kontroly


Seminář pořádáme ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany (PKPO).

Elektronickou přihlášku na tuto akci naleznet zde.

Více informací najdete na:www.studioaxis.cz

STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*