Seminář: Jak hospodařit s dešťovou vodou

24. února 2012 10:00 – 12:30
Výstaviště Praha Holešovice – Pravé křídlo Průmyslového paláce

Seminář se koná v rámci veletrhů moderního bydlení, které proběhnou v termínu 23.-26. 2. na Výstavišti v Praze-Holešovicích.


Cílem semináře je představit možnosti efektivního hospodaření s dešťovou vodou. Na semináři bude shrnuta základní legislativa týkající se této problematiky a povinnosti z ní vyplývající. Dále budou prezentovány základní způsoby hospodaření s dešťovou vodou s důrazem na vsakování a využívání dešťové vody v domácnostech. Bude představen i  praktický kalkulátor, který pomůže navrhnout vhodnou nádrž pro objekt, a také příklady již realizovaných projektů. Účast na semináři je zdarma.
 
Program
â?? Základní legislativa a její aktuální změny,
â?? Jak hospodařit s dešťovou vodou – vsakování a využívání,
â?? Návrh optimální velikosti nádrže,
â?? Zásady projektování a výstavby vsakovacích zařízení,
â?? Ukázky realizace jednotlivých návrhů.
 
Odborní garanti
Ing. Lukáš Mudroch, GLYNWED, s. r. o., Ing. Ondřej Samek, GLYNWED, s. r. o., Ing. Robert Oliva, Šetelík Oliva, s. r. o.
 
Bližší informace a přihlášky je možné získat na e-mailové adrese blankova@glynwed.cz nebo na stránkách: www.glynwed.cz.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*