Seminář: Příprava na opravy historických staveb

Dne 6. 11. 2014 pořádá STUDIO AXIS v Praze seminář zaměřený na význam a zásady projektové přípravy pro obnovu památek, základní materiálové průzkumy, stavebně historický průzkum, příprava podkladů pro dodavatele, stavebně technická problematika obnovy. Přednášejí odborníci z NPÚ, FA ČVUT aj.


Přednášející a obsah semináře:

Prof.Ing.arch.akad.arch. Václav Girsa – Fakulta architektury ČVUT:
Význam koncepční přípravy pro kvalitu procesu obnovy.
Elementární úvodní podmínky pro přípravu obnovy, limitující kvalitu plánované obnovy (posouzení památkové hodnoty, volba správné funkce, typy přístupů k obnově na základě komplexní hodnotové analýzy, příklady….)

Pavel Jerie – Národní památkový ústav:
Zásady koncepční a projektové přípravy obnovy nejvýznamnějších památek.
Specifičnost přístupu k obnově objektů s interiérovými instalacemi, památek zapsaných na seznam UNESCO a národních kulturních památek.

Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D. – Národní památkový ústav:
Význam základních materiálových průzkumů a význam odborné interpretace výsledků těchto průzkumů.
Vlhkost a zasolení, složení a barevnost prvků, atd.

Doc.Ing. Michael Rykl, Ph.D. – Fakulta architektury ČVUT:
Stavebně historický průzkum.
Cíl a smysl průzkumů, aktualizace starších průzkumů, praktická opatření a časová souhra  pro provádění průzkumů.

Ing.arch. Tomáš Efler – Fakulta architektury ČVUT:
Příprava podkladů pro dodavatele.
Úloha realizačního projektu, zadávací podklady a jejich úroveň, zkušenosti a poučení z praxe, atd.

Ing. Jan Vinař – autorizovaný statik specializovaný na obnovu, konzervaci a rekonstrukce památek:
Stavebně technická problematika obnovy.
Údržba – Oprava – Rekonstrukce. Komplexní průzkum. Příprava a realizace opravy.

Podrobné informace a přihlášky najdete na: www.studioaxis.cz

On-line přihlášku najdete zde.

Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7-Holešovice
Tel.: 234 221 123–124
Fax: 234 221 125
E-mail: studio@studioaxis.cz

podle podkladů pořadatele
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*