Seminář Požadavky na projektovou dokumentaci a stavební výrobky

Dne 22. 1. 2015 pořádá STUDIO AXIS v Praze seminář, který je určen projektantům, stavebním firmám, investorům, dodavatelům a všem dalším, kteří v průběhu přípravy a realizace stavby přicházejí do kontaktu jak s projektovou dokumentací tak s dodávkami výrobků na stavbu. Obsahem semináře budou např. vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb po novele r. 2013, technické požadavky na stavební výrobky, podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh atd.


Přednášející a obsah semináře:
Mjr. Ivana Nohová – specialistka na stavební zákon
• Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, novela vyhláškou č. 62/2013 Sb.
• Vyhláška č. 246/2002 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), novela vyhláškou 221/2014 Sb.
• Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

Podrobné informace a přihlášky najdete ZDE.

STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Centrum vzdělávání ve stavebnictví
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7 – Holešovice
E-mail: studio@studioaxis.cz

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*