Sídlo společnosti CBL

Projekt je příkladem rekonstrukce, upřednostněné před záměrem dům zbourat a nahradit jej kapacitnější novostavbou. V přípravě projektu jsme prověřovali všechny možnosti investičního záměru, konečně rozhodnutí podpořil zejména vztah investora ke stavbě a místu.
 
Městský blok, jehož je dům součástí, je situován poblíž řeky Chrudimky, jihovýchodně při okraji centra Pardubic. Tvoří ho stavby dvou měřítek – později postavené domy ustupují z původní uliční čáry, čímž předurčují novou, objemnější prostorovou regulaci.
 
Třípodlažní dům slouží jako firemní sídlo se smíšeným provozem. V přízemí se nachází technické zázemí v podobě dílen a skladů, v patrech kanceláře. Výsledek je do jisté míry příkladem rozporu mezi formou a funkcí, jenž se projevuje nesouladem architektonického výrazu exteriéru s funkčně různorodou náplní uvnitř. Hmota nejvyššího podlaží je novou vrstvou, která korunuje historický dvoupodlažní sokl.
 
V rámci tvůrčího dialogu bylo zapotřebí vyrovnat se s několika momenty, které dávaly tušit spíše fragmenty řemeslných a materiálových kvalit částí původního objektu. Řešení interiéru je jednotné pro všechna podlaží – převážně bílá, do pozadí ustupující kulisa stěn, stropů a kleneb se střídmě laděnou barevností podlah je ve vybraných reprezentačních částech domu akcentována vestavným mobiliářem z dýhy palisandru.
 
Exteriér domu tvoří kombinace jemně šedé, do ulice bosáží profilované omítky s korunou nejvyššího podlaží z vertikálně profilovaného plechového obkladu.

Autorská zpráva
Foto: Alexandra Timpau

Autoři: Robert Jelínek, Jiří Vojtěšek; spolupráce Pavel Tesař, Zbyněk Šrůtek

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*