Skanska: Bridging Prague Award

Mezinárodní architektonická soutěž hledala podobu pražských nábřeží – nejzajímavější našla v Kanadě!

Praha, 29. května 2012 – Vítězem

mezinárodní ideové architektonické soutěže

, která byla vyhlášena jako součásti festivalu reSITE, se stal kanadský architekt Pete North. Odborná porota dvoukolové soutěže vybírala z více než 100 zaslaných návrhů z celého světa. „Návrh se koncentruje na posílení přírodního charakteru míst v blízkosti řeky, tam kde je to logické a realizovatelné. Snaží se vytvořit synergii mezi parkovými lokalitami a řekou, jde mu o jejich propojení do logického řetězce vzájemně navazujících prostor,“ znělo zdůvodnění poroty pro nejlepšího z 19 finalistů. Do soutěže se zaregistrovalo 662 ateliérů z celého světa.

Soutěž organizovaly Festival reSITE, Architectural Institute in Prague (ARCHIP) a společnost Skanska. Mezinárodní mezioborové týmy soutěžily o ceny ve výši 3000, 2000 a 1000 eur věnované společností Skanska. Ve svých návrzích zpracovávaly nejvhodnější řešení pro nábřeží Vltavy a jeho bezprostřední okolí, vymezená dvěma mosty – z jihu Železničním a ze severu Libeňským. Tento dlouhý úsek řeky má na obou březích velmi různorodý charakter i kvalitu, což soutěžícím dávalo příležitost k výběru a zpracování celé škály míst či oblastí.

Návrhy měly využít stávající potenciál řeky, definovat spojení řeky a metropole – a směřovat ke vzniku přitažlivých veřejných prostranství vhodného měřítka, ožívajících řadou aktivit.

Petr Pištěk, prorektor ARCHIP, organizátora soutěže, říká: „S pomocí mezinárodní  ideové soutěže jsme se na Vltavu chtěli podívat s nadhledem a získat pro její spojení s Prahou nové náměty, což se podařilo. Dle autorů nejlepších návrhů má rozhlehlá vodní plocha ve městě velký potenciál – ale k jeho plnému využití schází celková a jasná koncepce. K výraznému oživení řeky by přitom stačily i relativně malé úpravy. Ty mohou propojit různé části nábřeží, zpřístupnit Vltavu pro kulturu a sport – nebo naopak podpořit přírodní lokality . Výsledky by měly být nejen podnětem k veřejné i politické diskusi – ale sloužit také  coby východisko dalších, přesněji zaměřených soutěží.

Ceny do soutěže věnoval hlavní sponzor – Skanska. Ta se rozhodla podpořit hned z několika důvodů. „Ochrana životního prostředí a snižování rizika negativního vlivu stavební činnosti jsou nedílnou součástí firemní strategie Skanska,“ říká Lucie Nováková ze Skansky. „ReSITE motivuje širokou veřejnost i odborníky k zamyšlení nad současným vzhledem města. Poukazuje na to, že vše se dá dělat citlivě a v rámci principů udržitelného rozvoje. To je i náš cíl. Proto považujeme spolupráci Skanska a reSITE za smysluplnou a v obou směrech velice přínosnou,“ doplňuje za hlavního sponzora Lucie Nováková.

Mezinárodní soutěž byla anonymní, dvoukolová, otevřená všem zájemcům bez ohledu na věk nebo profesi. Zúčastnit se mohli jednotlivci, ateliéry i týmy. Soutěžní návrhy hodnotily dvě poroty, ze zaslaných návrhů vybrala jury ve složení Igor Kovačević (CZ), Adam Gebrian (CZ), Ondřej Hofmeister (CZ), Henry Hanson (US) a Štěpán Špoula (CZ) 19 finalistů. Hlavní mezinárodní porota pak v průběhu festivalu reSITE vyhodnotila 3 nejlepší návrhy a dvě čestná uznání. V porotě zasedli Jakub Cigler (CZ), Lisa Diedrich (DE), Adam Gebrian (CZ), Alexandros Washburn (US), Michael Rink (DE).     První místo – The River Works (Řeka funguje):  Pete North, Kanada

Návrh se koncentruje na posílení přírodního charakteru míst v blízkosti řeky, – tam, kde je to logické a realizovatelné. Snaží se vytvořit synergii mezi parkovými lokalitami a Vltavou, jde mu o jejich propojení do logického řetězce vzájemně navazujících prostor. Prakticky nic nového nestaví, ale snaží se posílit odpočinkový charakter prostor u řeky a zároveň se přirozenějším způsobem vypořádat s možnými povodněmi v budoucnosti. Pro Negrelliho viadukt vidí budoucnost v podobě newyorské Highline a zároveň navrhuje propojení se Stromovkou a Výstavištěm úpravou prostoru bývalého nádraží Praha-Bubny. Štvanici chápe jako nezastavěnou oázu uprostřed města.

Druhé místo: Bring your ideas to Vltava (Přineste k Vltavě svoje nápady): Juras Lasovský, Koen Hezemans, Nizozemí

Opak teoretických vizí. Představa o lodích s praktickou náplní, které jsou provozovány místními komunitami a společně mohou pomoci jak s fyzickou změnou daného místa, tak i s jejím krátkodobým oživením v podobě kulturních programů.

Třetí místo: Prague and Vltava (Praha a Vltava): Martin Špičák, Nikola Dočekal, Jiří Deyl, Česká republika

Návrh jasně prokazuje výbornou znalost prostředí a navrhuje sérii drobných, takřka neviditelných intervencí, které by však mohly mít výrazný dopad. Jedná se o městskou akupunkturu v nejlepším slova smyslu. Vychází z předpokladu, že prostor řeky a jejího nejbližšího okolí je krásný a dostatečně bohatý, tak že by stačilo posílit jeho charakter pouze pomocí minimálních zásahů. Porota oceňuje citlivost a poetiku těchto zásahů.

Čestné uznání: Zamrzlá řeka: Eduard Seibert, Česká republika 

Díky vltavské kaskádě je řeka v létě relativně studená a v zimě naopak teplá, tak že nezamrzá. Návrh předkládá myšlenku úpravy vltavské kaskády tak, aby řeka v zimě zamrzala na delší časové období. Chápe ji jako rozsáhlý veřejný prostor, jehož využití je nižší, než by mohlo být. Zamrzání Vltavy se stává prostředkem ke většímu využití jejího potenciálu.

Čestné uznání: Praha 0:  Ivan Boroš, Juraj Calaj, Lenka Míková, Vítězslav Danda, Česká republika

Autoři navrhují udělat z Vltavy samostatnou městskou část s názvem Praha 0. Reflektují tím skutečnost, že Praha vznikla na Vltavě a ta je tedy důvodem a prvopočátkem dalšího rozvoje. Správně poukazují na složitost a nevyjasněnost povolování různých aktivit na řece. Porota ocenila, že autoři jasně poukaz na to, že fyzickým změnám musí předcházet změny správní.

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*