Skanska CS, Sekyra Group, Cigler Marani Architects a další firmy založily Českou radu pro šetrné budovy

Fotogalerie ke článku (1)

logo

logo
Celá fotogalerie (1)

Praha (14. září) Developerské a stavební firmy, výrobci a distributoři stavebních materiálů, finanční instituce, odborné společnosti působící v oblasti architektury, plánování, projekce, makléřství, projekt managementu, průmyslového designu, ale i státní správa, organizace ochrany životního prostředí, vysoké školy a výzkumné ústavy či profesní sdružení. Ti všichni se mohou stát členy České rady pro šetrné budovy (CzGBC). Zakládajícími členy rady se v září staly společnosti Atrea, Autodesk, Cigler Marani Architects, Edwards and Zuck, EkoWATT, Gardiner&Theobald, JRD, Sekyra Group, Skanska CS, Schneider Electric CZ, Traficon a ZumTobel.

CzGBC je neziskovou organizací podněcující v České republice trh, vzdělávání a změny v legislativě k vytvoření prostředí pro kvalitní stavby, které jsou současně ekonomicky ziskové a šetrné k životnímu prostředí. CzGBC bude fungovat na obdobném principu jak tyto rady působí v jiných zemích světa. CzGBC se proto také bude ucházet o členství v celosvětovém sdružení World Green Building Council. K zemím, kde již Green Building Council působí, patří například také Velká Británie, Francie, Německo, Polsko, Maďarsko, Spojené státy americké, Austrálie, Japonsko, Indie a další.
Komplexní šetrnost budov zejména zahrnuje finanční úspory, rozumné využívání zdrojů (energií, vody, materiálu), ohledy na životní prostředí a citlivý přístup k lidskému zdraví. Například nové příjemné a komfortní bydlení může silně ovlivňovat zdraví každého z nás.
Význam šetrných budov se u nás prohlubuje. Důvodem jsou mimo jiné zvyšující se ceny energií a jejich rostoucí spotřeba. Pro srovnání: v případě bytu o velikosti 90 m2 je roční úspora energií u bytu v energetické třídě A o zhruba 15.000,- až 25.0000,- Kč ročně vyšší než u stejného bytu v kategorii C. Důraz na energetickou náročnost je samozřejmě ještě významnější u velkých administrativních a dalších budov. Provoz budov se na celosvětové spotřebě energií podílí 40 %. K domácím projektům, které v poslední době sází na energetickou úspornost, patří například Národní technická knihovna (Praha 6) a centrála ČSOB (Praha 5).
Vzrůstající poptávka po kvalitních budovách je dána tím, že vyšší kvalita značí i vyšší přidanou hodnotu a dlouhodobě stabilnější cenu nemovitosti na trhu. Další výhodou je důvěryhodnost kladně hodnocených projektů, což je například klíčové při pořizování úvěru na realizaci stavby.
Podle Mezinárodní agentury pro využívání energie (The International Energy Agency) si rostoucí počet obyvatel na Zemi vyžádá zvýšené nároky na nové energie. V roce 2050 to bude ve srovnání s rokem 2000 u elektráren činit nárůst o 38, u průmyslu o 19, provozu budov o 17 a dopravy o 26 %. Aktuální výsledky The World Business Council for Sustainable Development však zároveň ukazují, že v roce 2050 by mohla spotřeba energií v domácnostech v domácnostech klesnout až na 60 %, což bude do značné míry ovlivněno dalšími klimatickými změnami. Experti upozorňují, že současné budovy jsou z hlediska nároků na vlastní energie mnohdy předimenzované.
Díky důrazu na úspornost dochází u nových úsporných budov k velice významnému snížení nákladů na provoz, a to někdy až o 80 %. Uvedeného výsledku se například dosahuje nadstandardním zateplením obvodového pláště objektů, kvalitními okny a řízeným větráním, které zajistí hygienicky potřebnou výměnu vzduchu, aniž by přitom docházelo přitom k plýtvání energií běžného v případě větrání otevřenými okny.
Podle průzkumu Global Business Barometer sice ještě před čtyřmi lety zohledňovalo v rámci své strategie životní prostředí pouze okolo 30 % nájemců kanceláří, dnes je toto mnohem vyšší a činí 55 %. Současně s tím je 77 % vrcholových manažerů globálních firem ochotno zaplatit za zelenou budovu vyšší cenu. Je zřejmé, že důraz na kvalitu pracovního prostředí ve vyspělých zemích roste.
Česká rada pro šetrné budovy (CzGBC) bude obhájcem a propagátorem efektivity a správného řešení státní enviromentální politiky, a dále bude podporovat poptávku, nabídku a dostupnost šetrných budov a klást důraz na stavební komunitu s cílem trvale udržitelných principů efektivních a přelomových inovačních postupů.
CzGBC vychází z iniciativy a podpry firem a propojuje ekologická témata s podnikáním. Dlouhodobým cílem sdružení je pak zavedení tržního nástroje certifikace šetrnosti staveb k životnímu prostředí. Další infomace nalzente na adrese www.czgbc.org.

Jaké jsou hlavní výhody zelených budov:
- snížení dopadů na životní prostředí
- šetrné nakládání se zdroji surovin a energiemi
- kvalitní a příjemné prostředí

Jaké mohou být nevýhody zelených budov:
V případě, kdy by se při návrhu budovy klad důraz pouze na „zelené“ vlastnosti, může být zanedbávána například její funkčnost, adaptabilita a ekonomická efektivita

Jak se ve světě realitní krize promítla do výstavby „zelených budov“:
- z krátkodobého hlediska se počet „zelených staveb“ snížil
- počet rozestavěných „zelených“ projektů však ukazuje, že jejich podíl na trhu ve srovnání s ostatními typy výstavby roste
- bonitní investoři — navzdory recesi — hledají příležitosti, kam umístit své investice
Zdroj: US Real Estate Industry

Jak je v České republice podporována výstavba energeticky úsporných obytných budov:
Program Zelená úsporám, který vstoupil v platnost 22. dubna 2009, je zaměřený na úspory energií a využití obnovitelných zdrojů v rodinných a bytových domech. Do programu se mohou zapojit fyzické osoby, společenství vlastníků, bytová družstva, města a obce, firmy, příp. další právnické osoby. Je určený pro zateplení budov, novou výstavbu a obnovitelné zdroje pro vytápění a přípravu teplé vody. Očekává se, že ho v následujících čtyřech letech využije až 250 000 domácností.

Zásady pro bydlení v energeticky úsporném rodinném domě:
- dobrý architektonický návrh
- optimalizace orientace domu a oken
- použití kvalitních oken
- nadstandardní zateplení domu
- využití sluneční energie
- využití energie lidí a spotřebičů
- řízené větrání

Tisková zpráva CzGBC

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*