Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České republiky

Výstavou Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České republiky, která se uskuteční od 1. 10. do 15. 11. 2020 v Galerii Jaroslava Fragnera, sumarizují její autoři z Fakulty architektury ČVUT a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR výsledky svého výzkumu z let 2016 – 2020. Analyzovali v něm podstatné jevy a atributy vytvářející komplexní pohled na památkové hodnoty v měřítku urbánních celků.

Cílem výzkumného projektu NAKI II financovaného z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní identity České republiky Ministerstva kultury ČR (identifikační kód projektu: DG16P02R025, 2016–2020), bylo vytvoření nástrojů a metodiky k určení základních prvků komplexní identity historických měst České republiky pro identifikaci a ochranu jejich památkových hodnot, zejména jejich veřejných prostor a velmi cenných dokladů tvůrčí středověké lokace.

Jedním z výstupů projektu je funkční vzorek hypotetického vytyčovacího přístroje „gromy“. Jeho užívání bylo experimentálně ověřeno terénním měřením s určením dosažitelné přesnosti.

Vznikla také certifikovaná metodika jako nástroj pro identifikaci a ochranu komplexních hodnot památkových měst. Metodika je určena především k posuzování a hodnocení atributů prohlášených městských památkových rezervací jakožto nejhodnotnějších projevů městského urbanismu, případně městských památkových zón. Svojí univerzalitou postavenou především na uceleném souboru urbanistických kritérií, doplněných o kritéria krajinná a architektonická, umožňuje posuzování a hodnocení dalších památkově chráněných území, ale též jiných částí měst a vesnic.

Všechny výsledky pak představí putovní výstava s názvem Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České republiky, která 1. října 2020 začíná v pražské galerii Jaroslava Fragnera, poté bude pokračovat v Českých Budějovicích, Plzni a Telči. Součástí výstavy bude katalog.

převzato z www.fa.cvut.cz

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*