Smuteční síň Roudnice

Ateliér Mimosa architekti nás zaujal svými pracemi. Z dosud nepublikovaných projektů uvádíme jeho soutěžní projekt na Smuteční síň v Roudnici nad Labem z roku 2010.

Smuteční síň je spojnicí světa živých a mrtvých, poslední zastávkou na cestě životem.

Návrh v symbolické rovině představuje tyto dva světy – na jedné straně proměnlivost a shon života, na straně druhé posmrtný klid a mír, protínající se v jediném bodě.
Tato dualita vzniká rozdělením pozemku na dvě části rozdílnou úpravou zeleně. Na jedné straně rozmanitá parková úprava definuje různé cesty vedoucí k objektu smuteční síně, a představuje tak různé životní cesty vedoucí pouze k jednomu cíli, na druhé straně střízlivá parková úprava – sad – s pravidelným rastrem stromů.
Nad hranicí mezi oběma prostředími je umístěno zastřešení nesené dvojicí mohutných podnoží reprezentující předěl mezi oběma světy a jedinou cestu mezi nimi.
Zeleň je zde motivem, který oba světy prostorově definuje, má uklidňující efekt a symbolizuje kontinuitu v čase.


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*