Soběstačný dům v Brně

Rodinný dům se dvěma byty o ploše 53 a 94 m2 stojí v proluce o šířce 5,5 metrů. U jeho projektu byly prioritou ekologie, energie a ekonomie. Proto jsme pro stavbu i pro úpravu vnitřních i vnějších povrchů použili v maximální míře ekologické materiály. Energeticky je dům navržen tak, aby byl většinu roku schopen samostatného provozu bez nutnosti čerpat energii ze sítě. Do systému je možné napojit i elektromobil, případně další elektrické dopravní prostředky.

Zajímavá je koncepce financování: dům byl projektován pro mladou rodinu, která využívá větší byt. Druhý pronajímá, takže náklady na splátky hypotéky jsou nižší o více než polovinu. Měsíční splátka je menší než nájem v cizím bytě, rodina tedy žije ve vlastním domě a měsíční náklady má menší než v nájmu. Po splacení hypoték pokryje veškeré náklady na provozní energie už první měsíční nájem druhého bytu. V budoucnu tu může být vícegenerační bydlení, menší byt může sloužit jako „vejminek“ pro rodiče.

Řadový dům má jedno podzemní, dvě nadzemní podlaží a podkroví. Hlavní vstup a prosklená fasáda jsou orientované k jihu, schodiště k severu.
Stěny nevytápěného suterénu jsou masivní zděné, na nich byla realizována stropní železobetonová deska. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem stavby v proluce byl pro obvodové nosné stěny vytápěné části zvolen konstrukční systém dřevěných panelů CLT doplněný o tepelnou izolaci. Použitím panelů tl. 84 mm bylo možné ušetřit 7,3 m2 využitelné podlahové plochy (úspora je počítána oproti zdivu z vápenopískových cihel tl. 175 mm, které je již samo o sobě úsporným zdicím systémem). Stropní konstrukce v nadzemních podlažích a střešní konstrukce tvoří I-nosníky. Mezi střešními nosníky je foukaná izolace z celulózy.

Fasády jsou obloženy opalovaným dřevem, okna a venkovní dveře mají rámy zabudované do tepelné izolace. Díky proporcím rámu má okno větší plochu zasklení. Speciální solární trojskla v oknech stíní venkovní látkové rolety v různých barevných provedeních.

Energetické řešení
U této stavby se podařilo dosáhnout standardu energeticky plusového domu. Standard energeticky nulového domu byl definován pomocí roční bilance energetických potřeb a energetické produkce v budově a jejím okolí. Ty jsou vyjádřené v hodnotách primární energie, která má být rovna nule. Ta je poprvé uvedena v normě ČSN 73 0540 (s platností od 5/2012). Plusový dům pak musí mít tuto hodnotu menší než nula. Zjednodušeně se tedy dá říct, že plusové domy dokážou vyrobit více energie, než spotřebují. Primární energie je energie, která v sobě má započítanou účinnost výroby (dle zařízení, které ji vyrábí) a ztráty při přenosu této energie.

K plusovému domu vždy vede cesta přes dům pasivní. Nejdříve je nutné minimalizovat potřebu tepla na vytápění (na hodnoty pasivního domu, tj. max. 15 KWh/m2a) a poté pomocí technologií získat další energie ze slunce, země nebo větru.

Šikmá část střechy orientovaná k jihu byla osazena fotovoltaickými a termickými panely. V domě jsou větrací jednotky s rekuperací vzduchu pro každý byt samostatně. Vzduch se nasává ze severní strany ze zahrady, je proto stále čerstvý a svěží. Vytápění zajišťují nízkoteplotní podlahové rozvody, u kterých povrchová teplota nepřekročí rozdíl 3 °C oproti teplotě vzduchu.

Autorská zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*