Soutěžní přehlídka Druhá kůže

Soutěžní přehlídku nejlepších návrhů bytových staveb pořádá pro studenty druhého ročníku Fakulta architektury ČVUT v Praze. Představují se v ní rozdílné přístupy navrhování bydlení. Přehlídka přispívá k reflexi ateliérové výuky a diskusi o metodice navrhování (nejen) bytových staveb. Do soutěže může nominovat každý vedoucí ateliéru, kde se zadání řešilo, až tři projekty. V předchozích letech bylo nominováno okolo 30 projektů, letošní ročník hlásí přes překážky distanční výuky rekord: 44 nominací z 18 školních ateliérů.

„Soutěž je výjimečná tím, že se zaměřuje na komplexní kvalitu projektů, sleduje dispozice i celkové řešení, a přitom dává prostor nejmladším studentům,“ uvedl děkan fakulty prof. Ladislav Lábus při zahájení online přenosu vyhlašování vítězů dne 25. února 2021. „Blahopřeji všem, kteří ve svízelné situaci distanční výuky dokázali dospět k projektu, který je hodnocen tak vysoko naší komisí. Výsledky překvapují tím, jak jsou vyzrálé, včetně prezentace projektů,“ dodal děkan a dále připomenul, že účast v soutěži připravuje studenty na prostředí, ve kterém se budou pohybovat celý život, budou soutěžit o zakázky, o práci, i snažit se zviditelnit a prezentovat svou práci. „Na výsledcích je vidět, že máme šikovné studenty a skvělé pedagogy,“ řekl při vyhlašování vedoucí Ústavu nauky o budovách prof. Michal Kohout, který online přenosem provázel.

Z osmi finalistů se porota ve složení Ing. arch. Petr Bouřil (předseda poroty), Ing. arch. Peter Lacko, Ing. arch. Matyáš Sedlák (za nezávislou část), Ing. arch. Šárka Sodomková a Ing. arch. Vítězslav Danda (za závislou část), rozhodla ocenit šest projektů. Stejně jako loni porota neudělila první tři místa, ale rovnou čtyři ceny a dvě čestná uznání. Důvodem byl různý charakter oceněných projektů a jejich zadání, a také skutečnost, že žádný z oceněných významněji nepřevyšoval svou kvalitou ostatní. Porota se pochvalně vyjádřila k vysoké úrovni zpracování projektů s ohledem na to, že jde o práce studentů druhých ročníků, kteří dosud neměli s ateliérovými projekty zkušenosti, a dále, že projekty byly vytvořeny v distančním režimu výuky, který studentům nemohl poskytnout plnohodnotnou náhradu práce a výuky v ateliérech přímo na fakultě.

Cenu poroty získaly tyto projekty:
Pod Slovany/Na Moráni od Romany Rétiové z ateliéru Koucký, porota ocenila dobrou práci s kontextem místa, urbanistické řešení pozemku.
Bydlení Podbělohorská od Davida Šaffka z ateliéru Kuzemenský, porotě se líbila propracovanost projektu a jeho obytnost. Autor viditelně odvedl hodně práce.
Projekt Transitus od Lady Zapletalové z ateliéru Lampa. Porota ve svém hodnocení zdůraznila obdivuhodný návrh velkého měřítka v kontextu sídlištní zástavby.
Bytové domy Kreuzberg od týmu Vojtěcha Janoše a Jana Johanidese z ateliéru Hlaváček-Čeněk. Porotu přesvědčila kompozice dvorní fasády a její výraz.

Porota udělila čestná uznání těmto projektům:
Hledání zahradního města od Ondřeje Fiedlera z ateliéru Kuzemenský, především za viditelně velkou práci věnovanou zkoumání obytnosti prostředí, suverénní vizuální zpracování a kreativní dispoziční řešení.
Jindřišská – Růžová od Daniela Krupky z ateliéru Valouch-Stibral, mj. za vyzrálý architektonický výraz, dobrou práci s proporcemi domu a citlivé urbanistické řešení.

A jak na ocenění reagovali pedagogové a studenti?
Prof. Roman Koucký zdůraznil, že řada studentů odvedla neskutečné množství práce a udělala velký krok ve svém profesním životě. „Minulý rok nám porota vytýkala, že zadáváme příliš složité zadání a zbytečně zatěžujeme studenty, já mám ale zkušenost, že stojí za to studenty dostávat do reálného světa těžších úkolů,“ řekl k ocenění jeho studentky Romany Rétiové. Romana Rétiová k tomu dodala, že přes těžký průběh tvorby projektu se jí těsně před Vánoci projekt konečně „vyvrbil“, a tak se jí podařilo jej úspěšně dokončit.

Michal Kuzemenský připomenul, že je skvělé, že existují vertikální ateliéry, kde se mladší učí od starších být odvážní. Student Ondřej Fiedler z jeho ateliéru při děkovné řeči uvedl, že to byl skvělý, a hlavně bohatý a výživný, semestr.

Dalibor Hlaváček ocenil své dva oceněné studenty Vojtěcha Janoše a Jana Johanidese za spolupráci v týmu, protože měli nelehký úkol a poprali se s ním se ctí.

Oceněné návrhy, včetně všech 44 nominací, jsou minimálně do poloviny března k vidění v atriu Fakulty architektury ČVUT v Praze a na předem neomezenou dobu také v online galerii na webu v sekci Galerie/Soutěže. 

Za organizaci soutěže i její historicky první online vernisáže je nutno poděkovat tajemnici soutěže architektce Janě Kubcové a pracovnicím PR oddělení fakulty.

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*