Spojovací lávky VŠCHT

Dva spojovací můstky jsou umístěny v místech původně uvažovaného spojení obou budov od jejich autora architekta Antonína Engela z roku 1936. Návrh spojoval obě budovy masivní zděnou konstrukcí na pilířích a klenbách.

V roce 2017 vypsal investor VŠCHT vyzvanou architektonickou soutěž, na návrh současných propojovacích můstků s cílem dokončit původní myšlenku a spojit obě budovy VŠCHT v jeden celek. Ze třech vyzvaných soutěžících (ov-a, Projektil architekti, Karel Thér) byl jako vítězný vybrán návrh ateliéru ov-a.

Budovy jsou propojeny lehkými prosklenými můstky krystalického tvaru. Prostorová mřížka ocelových trubek působí jako napnutá mezi budovami. Mřížka spojuje obdélník se šestiúhelníkem, který odkazuje ke světu organické chemie – benzenovému jádru. Krystalická podoba spojovacích můstků v sobě nese sochařskou kvalitu a lehkost, která doplňuje dvě stávající solidní klasicizující budovy. Struktury obou lávek jsou rozdílné, jejich geometrie se zrcadlí. Prosklené krystaly se stávají novou značkou VŠCHT, ukazují dynamický vnitřní svět naší přední chemicko-technologické univerzity, který probíhá za zdmi původních budov ČVUT.

Rozpon 24 metrů překonávají mosty bez podpory. Návrh eliminuje dodatečné zásahy do komunikace chodníků a inženýrských sítí, vyloučení dopravy v ulici Studentská omezuje na několik hodin.

Mostní konstrukce obou lávek tvoří prostý nosník uložený na dva železobetonové pilíře, které jsou přisazeny k fasádám stávajících budov. Pilíře budou obloženy soklovým kamenem a opticky sjednoceny s fasádou budovy. Diagonály ocelové konstrukce slouží jako vzpěra a táhla a tak pomáhají vynášet střed mostu. Konstrukce je zasklená z exteriéru tepelně izolačním dvojsklem s tmelenou spárou. Plný strop lávky ztužuje konstrukci a brání nadměrnému přehřívání. Podlaha s betonovou vrstvou tlumí chvění konstrukce. Lávky jsou uzavřené automatickými prosklenými dveřmi.

Konstrukce lávek je usazena na dva železobetonové pilíře, které byly vetknuty do historických fasád v místě původních vystouplých pilastrů. Pilíře jsou založeny u paty objektů na základové roznášecí desce podpírané mikro-pilotami.

Ocelová konstrukce lávky byla vcelku přivezena na místo jako nadměrný náklad. Během transportu bylo nutné nadzvednout tramvajové troleje. V nočních hodinách došlo k přerušení tramvajové dopravy na ulici Evropská. Po transportu na místo byla konstrukce během několika hodin osazena na podpory mobilním jeřábem o nosnosti 40 tun.

Autorská zpráva
Foto: BoysPlayNice


Studio: ov – a, Opočenský Valouch architekti
Autor: Ing. arch. Jiří Opočenský, Ing. arch. Štěpán Valouch “ architekt
Projekční tým: Ing. arch. David Balajka, Ing. arch. Romana Bedrunková, Ing. arch. Magdaléna Havlová, Ing. arch. Antonín Pokorný, Ing. arch. Anna Schneiderová
Spolupráce: Ing. Jan Blažek “ V-CON “ konstrukce
Klient: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, Dejvice, Praha 166 28
Projekt: 2017 – 2019
Realizace: 2019 – 2020
Rozloha – zastavěná plocha: 205 m2, HPP: 205 m2, užitná plocha: 110 m2, délka lávek: 24,5m
Náklady: 49 mil. Kč

Materiály
Ocelová konstrukce lávek/ Albet Metal
Dřevěná historická špaletová okna / Kaiser / historická budova VŠCHT
Protipožární hliníková okna imitující historická špaletová okna / Dasip / historická budova VŠCHT
Lité Teraco / Secores / obnovené historické podlahy v budovách VŠCHT

Produkty
Zasklení PLANICLEAR (8mm) / Saint-Gobain / Plášť lávek
Automatické posuvné dveře s pohonem S805 / Spedos
PVC podlaha Sphera element 50000 white / Sphera/ podlaha lávky
Pohybové čidlo Wallixie PIR IP 54/ A-Light / Vstupní prostory lávky
Pohybové čidlo PIR 360°/ A-Light / Vstupní prostory lávky
Stropní svítidlo Rundo / HALLA / Vstupní místnosti lávek
PVC střešní krytina + profil L / Alkordesign / střešní krytina lávek

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Ty lávky jou skvělé, mají konstrukční logiku, eleganci, symboliku a hlásí se k dnešku – to není poklesek, ale ctnost. A svojí éteričností se nesnaží přetrumfnout původní budovy. Drobná, ale noblesní kulturní vrstva,,,bravo!

  2. Čtenář Stavbawebu says:

    Kdo navrhoval a kdo vyráběl ocelovou konstrukci.

  3. Čtenář Stavbawebu says:

    Pěkné lávky, s myšlenkou, které tam ale nemají co dělat. Sem, dle mého mínění, patří základní ocelová konstrukce řešená opticky pomocí vodorovných prutů, které by korespondovaly s prvky okolní fasády.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*