Spojovací lávky VŠCHT Praha

Krystalické lávky napnuté mezi dvěma historickými budovami tvoří nový symbol areálu VŠCHT v Praze. Slouží jako místo k zastavení a rozhledu na cestě labyrintem vnitřních chodeb. Osnova ocelových prutů spojuje obdélný profil s šestiúhelníkem. Dvě lávky jsou podobné, ale ne stejné. Jejich geometrie se prostorově zrcadlí. Krystal a šestiúhelník odkazují ke stavbě molekul. Umístěny jsou v místech původně uvažovaného spojení budov od jejich autora architekta Antonína Engela z roku 1936. V roce 2017 vypsal investor vyzvanou architektonickou soutěž s cílem dokončit původní myšlenku a spojit obě budovy v jeden celek. Ze třech vyzvaných soutěžících (ov-a, Projektil architekti, Karel Thér) byl jako vítězný vybrán návrh ateliéru ov-a.

Budovy jsme propojili lehkými prosklenými můstky, jejich prostorová mřížka působí jako napnutá mezi budovami. Spojuje obdélník se šestiúhelníkem, který odkazuje ke světu organické chemie – benzenovému jádru. Krystalická podoba můstků v sobě nese sochařskou kvalitu a lehkost, která doplňuje solidní klasicizující budovy. Struktury obou lávek jsou rozdílné, jejich geometrie se zrcadlí. Prosklené krystaly se staly novou značkou školy, ukazují dynamický vnitřní svět naší přední chemicko-technologické univerzity, který probíhá za zdmi původních budov ČVUT.

Rozpon 24 metrů překonávají mosty bez podpory. Návrh eliminoval dodatečné zásahy do komunikace chodníků a inženýrských sítí, vyloučení dopravy v ulici Studentská omezil na několik hodin.

Konstrukce lávek tvoří prostý nosník uložený na dva železobetonové pilíře, přisazené ke stávajícím budovám. Pilíře byly obloženy soklovým kamenem a opticky sjednoceny s fasádami. Diagonály ocelové konstrukce slouží jako vzpěra a táhla, pomáhají tak vynášet střed mostu. Konstrukce je z exteriéru zasklená tepelně izolačním dvojsklem s tmelenou spárou. Plný strop lávky ztužuje konstrukci a brání nadměrnému přehřívání. Podlaha s betonovou vrstvou tlumí chvění konstrukce. Lávky jsou uzavřené automatickými prosklenými dveřmi.

Konstrukce lávek je usazena na dva železobetonové pilíře, které byly vetknuty do historických fasád v místě původních vystouplých pilastrů. Pilíře jsou založeny u paty objektů na základové roznášecí desce podpírané mikropilotami. Ocelové konstrukce byly vcelku přivezeny na místo jako nadměrný náklad. Během transportu bylo nutné nadzvednout tramvajové troleje. V nočních hodinách došlo k přerušení tramvajové dopravy na ulici Evropská. Po transportu na místo byla konstrukce během několika hodin osazena na podpory mobilním jeřábem o nosnosti 40 tun.

Autorská zpráva
Foto: BoysPlayNice

Klient: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Autor: Studio ov –a/Opočenský Valouch architekti – Jiří Opočenský, Štěpán Valouch; spolupráce David Balajka, Romana Bedrunková, Magdaléna Havlová, Antonín Pokorný, Anna Schneiderová
Konstrukce: Ing. Jan Blažek/V-NOC
Generální dodavatel: Metrostav a.s.
Ocelová konstrukce, opláštění: Albet metal
Podlahová plocha: 205 m2
Užitná plocha: 110 m2
Náklady: 49 mil. Kč

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Úchvatné dílo, technicky, staticky, výtvarně. Volba kontrastu je 100% správná. Autoři si zaslouží obdiv.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*