Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Původní budova byla postavena na zelené louce mezi obcí a továrnou TOS, v průběhu 60. let vzniklo před kulturním domem náměstí s obytnými domy. Společenské centrum bylo realizováno ve stylu umírněného socialistického realismu na základě projektu vypracovaného pod vedením architekta Antonína Krasického.

Koncepce přestavby zachovala půdorysné členění a kompozici hmot, hmota do náměstí byla zvýšena o jedno podlaží. Střecha se tak srovnala do jedné výškové úrovně, vystupuje z ní jen původní hmota provaziště. Vyšší přední část budovy vymezuje prostor náměstí, budova se vyrovnává s výškovou hladinou okolních domů.

Provozní a dispoziční řešení vycházelo z původního řešení s přehlednou orientací v budově. Hlavním vstupem z náměstí se vchází do třípodlažního foyer, z něj do kavárny, klubu, malého sálu, restaurace, velkého sálu s galerií a obřadní síně. V zadní části domu je umístěno mateřské centrum a zázemí pro účinkující. Suterén se využívá pro zázemí kulturního centra a technické místnosti.

Nosný systém budovy zůstal zachován. Nástavba přední hmoty je zděná se stropy z ocelových I nosníků a trapézových plechů, zastřešení velkého sálu z předpjatých železobetonových panelů. Ve foyer jsou nová železobetonová schodiště, nad přízemím foyer žebrový strop jako kopie původního. 

Fasádu přední části objektu tvoří skleněný plášť, ostatní fasády jsou obloženy tepelně izolačními deskami. Nová jsou okna a dveře, podlahy, akustické obklady a interiérové vybavení.

Modernizované jsou technické vybavení a instalace, scénické osvětlení, audio-video technika, vzduchotechnické rozvody a vytápění. Jako zdroj tepla slouží kaskáda tepelných čerpadel.

Autorská zpráva
Foto: Filip Šlapal

Autoři: Milan Rak, Alena Režná                    
Stavebník: Město Kuřim

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*