Spolehlivost konstrukcí

Pravděpodobnostní metoda posudku spolehlivosti nosných soustav (SBRA)

10. ročník vědecké konference Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., a VŠB-TU Ostrava

20.—21. 4. 2009, Praha
budova ÚTAM AV ČR, Prosecká 76, Praha 9.

10. ročník konference „Spolehlivost konstrukcí“ má téma K nové generaci norem odpovídající netradičnímu pravděpodobnostnímu pojetí posudku spolehlivosti SBRA

Pravděpodobnostní metoda posuzování spolehlivosti kovových, betonových, dřevěných ad. konstrukcí SBRA (Simulation Based Reliability Assessment) plně využívá potenciál moderní výpočetní techniky a nových matematických postupů. Na rozdíl od klasického přístupu, který moderní informační technologie používá především jako „rychlou kalkulačku“, pravděpodobnostní metoda posudku zavádí do navrhování nosných konstrukcí aplikace jak z výpočetní techniky, tak z oblasti matematické teorie spolehlivosti a pravděpodobnosti. „Je nejvyšší čas připravovat se na kvalitativní změnu myšlení projektantů, na přechod od dosavadního deterministického a, předpisového myšlení k pojetí pravděpodobnostnímu, k čemuž přispívají výsledky výzkumu doma i ve světě,“ uvedl Pavel Marek, vědecký pracovník Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., a odborný garant konference. „Výsledky výzkumu na našich pracovištích, zejména v Praze a Ostravě, dokazují nezanedbatelný přínos České republiky k této problematice,“ dodává Marek.
Letošní konference se zaměří především na shrnutí výsledků více než dvacetiletého výzkumu a na doplnění a zpřesnění některých chybějících postupů a modelů v rámci dané metody. Organizátoři konference zejména očekávají, že dosavadní forma norem bude obohacena uplatněním databází přístupných na internetu a aplikací některých přístupů z oblasti umělé inteligence.


Akce se koná pod záštitou Inženýrské akademie ČR, svou účast přislíbili i zástupci společnosti SKANSKA a Českého svazu stavebních inženýrů.


Kontakt:
Prof. Ing. Pavel Marek, DrSc., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
e-mail: marekp@itam.cas.cz, tel.: 583 882 462
www.asce-anthill.com

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*