Společnost Schüco vydala druhou zprávu o udržitelnosti

Schüco u svého produktového portfolia neustále usiluje o zvyšování energetické účinnosti
Energeticky úsporné okenní, dveřní a fasádní systémy zásadním způsobem přispívají k dosažení ambiciózních cílů v oblasti ochrany klimatu. Z tohoto důvodu společnost Schüco u svého produktového portfolia neustále usiluje o zvyšování energetické účinnosti a udržitelnosti a tím také k jeho šetrnosti vůči životnímu prostředí. Prostřednictvím již druhé zprávy o udržitelnosti, nyní za období 2017/2018, firma prokazuje svůj ekonomický, environmentální a sociální závazek k větší ochraně klimatu a životního prostředí. Tato zpráva, vytvořená na základě požadavků organizace Global Reporting Initiative (GRI), ilustruje zásadní význam udržitelnosti a transparentnosti pro firemní filozofii.

„Pro společnost Schüco udržitelnost nepředstavuje jen určitý trend, nýbrž jasný postoj. Považujeme se za průkopníky nejen v daném odvětví, ale také v přebírání odpovědnosti za podporu udržitelného myšlení ve stavebnictví jako takovém. Tento postoj tak pro nás neznamená pouze snahu o krátkodobý růst, ale myslíme tím i na příští generace,“ uvedl Andreas Engelhardt, Managing Partner společnosti Schüco International KG. Samotná firma již reaguje na zvyšující se nedostatek surovin, který má dopad zejména na stavebnictví. Díky stoprocentnímu přístupu k udržitelnosti Schüco jako dodavatel systémů promýšlí celý životní cyklus budovy: od plánování, výstavby a provozu až po demolici a recyklaci.

Certifikované produktové portfolio Schüco
Schüco je ve stavebnictví průkopníkem v oblasti vývoje certifikovaných produktů C2C (Cradle to Cradle) – suroviny mohou být po recyklaci znovu použity bez ztráty kvality. Schüco také nabízí řešení, která podporují certifikaci budov v souladu se standardy BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) a LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Společnost Schüco byla jedním z prvních subjektů ve stavebnictví, které získaly certifikaci organizace Aluminium Stewardship Initiative (ASI) za odpovědné využívání hliníku v rámci celého výrobního řetězce. Pro společnost je rovněž důležitá udržitelnost využití a výroby v segmentu PVC-U. Iniciativa pro zajištění udržitelnosti evropského odvětví PVC jí proto za toto úsilí udělila značku VinylPlus. Stále je však třeba podniknout další kroky – v budoucnu je totiž pro realizaci maximálního recyklačního potenciálu nutné uplatňovat řešení zohledňující celý výrobní řetězec.

Odpovědné využívání zdrojů
Jako subjekt vyvíjející a poskytující produkty, které závisejí na přírodních zdrojích, ovlivňuje Schüco prostřednictvím své obchodní činnosti společnost a životní prostředí. Produkty by měly nejen zapůsobit svou kvalitou a bezpečností, ale také musejí splňovat nároky společnosti a životního prostředí. Jako dodavatel systémů proto firma aktivně přispívá k vytvoření udržitelného dodavatelského řetězce, čímž pomáhá minimalizovat rizika a snižovat jakékoli negativní dopady. V zájmu snižování emisí CO2 společnost v ještě větší míře spoléhá na recyklaci a u surovin pro ni rovněž hrají klíčovou roli transparentnost původu. Společně s německou pobočkou Světového fondu na ochranu přírody vede Schüco kampaň za odpovědné využívání zdrojů ve stavebnictví a usiluje o stanovení vědecky podložených cílů v oblasti ochrany klimatu.
tisková zpráva Schüco

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*