SPORTPLAZA MERCATOR, AMSTERDAM

Fotogalerie ke článku (10)

MERCATOR

MERCATOR

MERCATOR

MERCATOR

MERCATOR

MERCATOR

MERCATOR

MERCATOR

MERCATOR

MERCATOR

situace

situace

Vstupní podlaží

Vstupní podlaží

1. NP

1. NP

řezy

řezy

detail

detail
Celá fotogalerie (10)

Polyfunkční dům - kombinace obecního centra a wellnes

Adresa: Jan van Galenstraat 315, Amsterdam, Severní Holandsko, Nizozemí
Autor: Venhoeven CS Architects — Ton Venhoeven (*1954)
Projekční tým: Ton Venhoeven, Richèl Lubbers, Danny Esselman, Erik de Vries, Jos-Willem van Oorschot, Thomas Flotmann, Manfred Wansink, Peterine Arts
Spolupráce: Copijn — zelená fasáda
Stavebník: Sportfondsenbad Nederland NV, Město Amsterdam
Soutěž: 1998 (1. místo)
Projekt: 2001
Realizace: 2006
Autor fotografií: Luuk Kramer


Jakub Kynčl

Sportplaza Mercator je velmi nesnadno zařaditelným stavebním druhem. Je to skutečný polyfunkční dům a zvolený soubor funkcí (nejpřesněji asi: kombinace obecního centra a wellnes) je poměrně neobvyklý podobně jako zadání a pohnutky, které stály u jeho zrodu.
Radní západo-amsterdamské čtvrti de Baarsjes, ve které žije 129 národností a která je etnicky nejpromíchanější nizozemskou čtvrtí, vypsali soutěž na návrh stavby, která vytvoří příležitost pro setkávání různých sociálních a etnických skupin a pomůže řešit sociální problémy, jež z této různorodosti vyplývají. Pro umístění takovéhoto stimulátoru veřejného života zvolili okraj Rembrandtova parku v sousedství stávajícího venkovního bazénu. Bazén se tak měl stát součástí nově budovaného areálu, kde v nově vzniklé budově měly být umístěny i následující funkce a provozy: plavecký bazén, dětské brouzdaliště, terapeutický bazén, finská sauna, parní sauna, fitnes, variabilní prostor pro různé společenské akce, restaurace, kavárna a provozovna Kentucky Fried Chicken.
Vítězem soutěže se stala kancelář Venhoeven CS Architects Tona Venhoevena. Tato kancelář také na zakázce pokračovala a projekt dokončila po třech letech od ukončení zmíněné soutěže. Koncepce návrhu vychází z parafráze římských lázní do multikulturní společnosti — je tu prostor pro politické debaty, tělesná cvičení a společenský život. To vše je situováno do atraktivního moderně, nikoliv módně, působícího prostředí. Pro výraz stavby se architekti pokusili najít obecně srozumitelný jazyk soudobého světa, který bude přístupný a uchopitelný pro různé věkové kategorie i národnosti. Ton Venhoeven tuto snahu komentuje následujícími slovy: „Pokusili jsme se vyhnout všem etnickým kulturním referencím, místo kterých jsme použili jazyk masové kultury s jejími ikonickými obrazy jako jsou Star Wars, James Bond, reference z Disneylandu a mnoho jiných z dalších filmů. Mimo to jsou tu použity různé další roviny z klasické literatury apod. Aby mohl návštěvník budovu užívat nemusí rozumět těmto skrytým vrstvám. Mělo by to umožnit různým lidem z různých důvodů domu porozumět a oblíbit si jej.“
Podstatnou roli v dotváření konceptu sehrála doba, kdy byl dům projektován (cca od července do října 2001). Asi v polovině nejintenzivnějšího plánovacího období proběhlo 9/11, což významně ovlivnilo uvažování architektů o koncepci domu a jeho důsledcích a k původnímu zadání tak přidalo několik dalších rovin úvah a řešení.
Na vzhledu exteriéru domu se výrazně podepsala ještě jedna skutečnost. Po prezentaci původního záměru se zvedla nevole obyvatel žijících v okolí Rembrandtova parku, kteří požadovali nezmenšování plochy stávajícího parku. Tato iniciativa vygenerovala koncept zelené fasády, která je pro Sportplazu tak charakteristická. Architekti společně se zahradníky z firmy Copijn vyvinuli nový druh zelené fasády. Fasáda je tvořena zeleným kobercem s automaticky řízeným zavlažovacím a vyživovacím systémem, integrovaným ve fasádě. Koberec, nebo ještě lépe „kožich“, je složen z více než 50 různých druhů rostlin a díky této různorodosti je dosaženo obdivuhodných proměn v průběhu různých ročních období.
Výsledek je skvělý. Dům sám je důkazem, že se zmíněný záměr podařilo naplnit ve vrchovaté míře. Nenápadný interiér s mnohovrstevnatým prostorovým konceptem, plným průhledů a různých výškových úrovní, dává každému návštěvníkovi a uživateli možnost najít si to „své místo“ a i přes jistou (až holandskou) skromnost jistě nepůsobí nudně a fádně. A nápadně-nenápadná fasáda vybízí k návštěvě a „prozkoumání“ a „prožití“ tohoto neobvyklého domu.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*