Stanislav Šutvaj, Ján Potoma: Knihovna Katolické univerzity v Ružomberku

Hravé pojetí industriální architektury ukazuje směr moderního slovenského urbanismu

 

Místo: Hrabovská cesta 1/A, Ružomberok, Slovensko
Autor: Stanislav Šutvaj / a02 ateliér, Ján Potoma / A-Projekt
Termíny: projekt 2009, realizace 2013
Užitná plocha: 9265 m2
Zastavěná plocha: 2066 m2
Cena: 9 mil EUR

Katolická univerzita v Ružomberku vznikla v roce 2000 a jejímu založení předcházela řada diskusí, kde by mělo nové centrum vzdělávání vzniknout. Ačkoliv Trnava měla na své straně argument, že zde univerzita existovala již v 17. století a Košice mohly navázat na tradici jezuitské koleje, dostal přednost právě Ružomberok. Město bývalo významným finančním a průmyslovým centrem, v socialistických časech se však dostalo na okraj. Po stránce urbanismu a architektury se zde podepsala nejen tato éra, ale také nekoncepční řešení stavební činnosti v posledních dvaceti letech a jedním z největších nedostatků je pak absence náměstí jako ústředního prostoru života ve městě.

Univerzita pro město znamená nejen přínos školství, vědě a kultuře, ale také zde dostala příležitost soudobá estetická a funkční architektura. Kampus je postupně budován právě s ohledem na to, aby vytvářel i promyšlený urbanistický celek, jehož součástí je i  veřejný prostor, který v Ružomberku chybí. Celkové pojetí vychází z průmyslové tradice místa a odpovídá současnému univerzitnímu komplexu. Vymanilo se z dosavadní architektonické provinčnosti a ukazuje, jakým směrem by se urbanistický vývoj města mohl rozvíjet.

Velmi zdařilou stavbou, dokončenou koncem minulého roku, je zdejší knihovna. Autoři projektu Ing. arch. Stanislav Šutvaj a Ing. Ján Potoma se svým návrhem zvítězili v soutěži vypsané v roce 2006 a stavební činnost započala v roce 2011. Jejich projekt účelně propojuje všechny požadované funkce – knihovna je moderní a sebevědomou stavbou, která slouží univerzitě i veřejnosti. Zapadá do konceptu již zbudovaných staveb kampusu, proporčně souvisí s jednotlivými křídly univerzity a svou konstrukcí vysunutých bloků umožňuje další provázání s budoucí výstavbou v areálu.

Výsledkem je multifunkční centrum, sloužící nejen univerzitě jako knihovna a archiv, ale konají se tu veřejné přednášky, v areálu je také kavárna a knihkupectví a probíhají zde společenské a kulturní akce. Vtáhnout veřejnost do dění byl jeden z klíčových záměrů projektu a jeho naplnění se daří – knihovnu z původních dvou set návštěvníků nyní navštěvuje devět set lidí denně.

Stavba má rozlohu 9000 m2 užitné plochy a veřejnosti jsou určeny zhruba dvě třetiny. V archivech a volném výběru je možné umístit až 700 000 knih. Součástí budovy jsou také studovny, oddělení vzácných svazků, archiv, badatelny a galerijní prostory. Základem je půdorys ve tvaru L otevřeného do náměstí.Jádrem stavby je železobetonový skelet a zdivo z  Ytongu. „Protože zde byl navržen odlehčený stropní systém a velké světlé výšky podlaží, hledali jsme pro dělicí zdivo materiál s nízkou objemovou hmotností. Ytong je ideálním řešením pro stavby s takovými požadavky. Při projektu jsme také brali ohled na rychlost a flexibilitu práce s pórobetonovými tvárnicemi. Protože investoři často tlačí na rychlé zrealizování stavby, bylo nutné použít materiál, se kterým se rychle manipuluje a snadno se tvoří drážky pro rozvody elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky. S pórobetonovými tvárnicemi je rychlejší i provedení finální povrchové úpravy, protože je zde navrženo méně vrstev než u cihlových materiálů,“ říká k použití stavebního materiálu Ing. Ján Potoma z projekční kanceláře A-projekt Ružomberok.Venkovní plášť kombinuje zasklené plochy a metalický obklad. Prosklený exteriér dává nahlédnout do dění, čímž je zesílen dojem živého místa veřejného života a zároveň se prezentuje pohled na přehledně uspořádaný, otevřený prostor pater knihovny. Působivý je také detail barevných podlah pater, které vrhají červený, modrý a žlutý stín a doplňují poněkud stroze vyznívající koncept hravostí a citem pro design. Přírodní materiál zde našel uplatnění ve spojení s venkovním prostorem – nástupní plató je z cedrového dřeva. Industriál je citelný i v interiéru – uplatňuje se zde pohledový beton, ocel, sklo, cementovláknité podhledy a průmyslová podlaha.

Význam a přínos knihovny vystihuje psycholog Jiří Dan, mimořádný profesor Katolické univerzity: „Vybudování univerzitní knihovny je bezpochyby významným, dlouho očekávaným okamžikem, nepřehlédnutelným mezníkem v dějinách Katolické univerzity. Je současná a moderní nejen architektonickým řešením celkového pojetí stavby a interiéru, ale také poskytovanými službami.“
podle podkladů společnosti Xella/ Ytong


 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*