Stanovisko pražské pobočky ČSSI k odkládanému zprovoznění tunelu Blanka

Vážená paní
Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy
Rada hlavního města Prahy
Mariánské náměstí 2, Praha 1

V Praze dne 7. dubna 2015

Vážená paní primátorko, vážení členové Rady hl. m. Prahy,

výbor pražské pobočky Českého svazu stavebních inženýrů dospěl k rozhodnutí vyjádřit své znepokojen nad současnou situací, spojenou s odkládaným dokončením a resp. zprovozněním tunelového komplexu Blanka, a činí tak tímto podáním.

Zahájení provozu v tunelovém komplexu Blanka je již neúměrně dlouho očekáváno nejen odbornou veřejností. Komplex má přispět, jak zajisté víte i přes všechny oprávněné výhrady, k nanejvýše potřebnému zklidnění dopravní situace v severozápadním sektoru, stejně jako tomu bez jakékoli pochyby bylo v jihozápadním sektoru otevřením komplexu Strahovského tunelu a tunelu Mrázovka.  Lze předpokládat, že stejně jako dříve zklidnění okolo tunelu bude nejen dopravní, ale i politické.

Výbor je toho názoru, že urychlenému zprovoznění tunelu by výrazně prospělo převzetí garance za dokončení celého díla jediným dodavatelem, kterým by mohl (a měl) být současný generální zhotovitel stavební části. Byla by to záruka za předání stavby do užívání veřejnosti v dohledné době, a to i za cenu případných dočasných dopravních opatření, např. po dobu zkušebního provozu.

Jsme přesvědčeni, že oddělení technického řešení od řešení právního, finančního či politického je krokem, který přispěje k rychlému dosažení očekávaného cíle – uvedení komplexu do provozu.

Tunel ale má pomoci i k redukci provozu v centru města.  Nejsme si však jisti, zda vedení města pokračuje v přípravách na možné zklidnění zejména automobilové dopravy v centru, tak jak např. navrhuje na svých webových stránkách společnost Auto*Mat.

Žádáme proto tímto dopisem, aby naši zvolení zástupci podpořili všechny aktivity vedoucí k urychlenému uvedení tunelového komplexu do provozu a ke zklidnění dopravní situace v Praze.

S pozdravem
jménem výboru pobočky
Ing. Jiří Hájek
předseda oblastní pobočky  ČSSI  Praha


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*